ทรัพยากรบุคคลที่ไม่เพียงพอเป็นเหมือนหายนะไม่ว่าในโปรเจ็คใดๆ

การปรับกำลังคนสำหรับงานแปลของคุณ หมายถึง คุณต้องมีทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอในทุกประเภทและทุกความสามารถ

เนื่องจาก Verztec เป็นผู้ริเิ่ริ่มสร้างสิ่งใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมด้วยการบริหาร โปรเจ็คที่กระจายไปทั่วโลก เราจึงได้สรรหาผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกในทุกสาขาความเชี่ยวชาญ

สิ่งนี้ทำให้ Verztec มีความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ในการคัดเลือกบุคลากรที่ดีที่สุดตามความจำเป็น เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายและกำหนดส่งงานแปลของคุณ

ผู้เชี่ยวชาญของ Verztec ประกอบด้วย

  • ผู้จัดการโปรเจ็คงานแปลที่ฝึกอบรมโดย Verztec
  • นักแปลในประเทศ
  • วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์
  • ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  • วิศวกรเนื้อหา
  • ผู้เชี่ยวชาญข้อบังคับทางกฎหมาย
  • ศิลปินนักพากย์