การทำงานแปลต้องอาศัยการประสานงานจากบุคคลหลายฝ่ายทั่วโลก

วินัยการบริหารโปรเจ็คพร้อมทั้งเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของการโกลบอลไลซ์ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ

Verztec เป็นผู้ริเริ่มสร้างกระบวนการแปลทั่วโลกแบบใหม่ นับตั้งแต่เริ่มแรก Verztec ได้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อกำหนดมาตรฐานแนวปฏิบัติด้านการบริหารโปรเจ็คชั้นเยี่ยม และเพื่อสร้างสถานที่ทำงานเสมือนทั่วโลกสำหรับทีมงานและลูกค้าของ Verztec

ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ ระบบที่ครอบคลุมและยืดหยุ่นเพื่อเร่งความเร็วงานแปลของคุณ

การบริหารโปรเจ็คงานแปลของ Verztec มีสามแง่มุมที่สำคัญคือ

 

การวางแผน:

การวางแผนเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบที่เด่นชัดหลายข้อ ได้แก่ การจัดขอบเขตงานอย่างถูกต้อง การรวบรวมทีมที่เหมาะสม และการประสานกิจกรรมในลำดับที่เหมาะสมที่สุด

การมองเห็น:

รายละเอียดและสถานะเกี่ยวกับงานแปลของคุณจะปรากฎบนระบบออนไลน์เสมอ เพื่อรวมคุณและทีมแปลของ Verztec เข้าเป็นหนึ่งเดียว การใช้เครื่องมือ เช่น Verztec Xtranet ช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโปรเจ็ค ได้รับทราบข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับความคืบหน้าของงานแปลของคุณ

โครงสร้าง:

สมาชิกในทีมของ Verztec ทุกคนทำงานในสภาพแวดล้อม "โต๊ะทำงานเสมือน" แบบเดียวกัน ผู้จัดการโปรเจ็คของ Verztec ใช้เครื่องมือนี้เพื่อติดตามดูโปรเจ็ค เร่งความเร็วงานแปลของคุณ และพัฒนาโปรเจ็คงานแปลเมื่อคุณพัฒนารีลีสและเนื้อหาใหม่