กระบวนการรับรองคุณภาพของ Verztec

กระบวนการ QA ของ Verztec ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกๆ โปรเจ็คที่ทำเสร็จสิ้นตรงตามมาตรฐานระดับสูงสุด ก่อนจะส่งให้ลูกค้าตรวจทาน

คำอธิบายกระบวนการ QA ของ Verztec มีดังต่อไปนี้

 

ภาพรวม

งานแปลที่ทำเสร็จสิ้น ที่ดำเนินการโดยนักแปลมืออาชีพเจ้าของภาษาจะถูกส่งต่อให้ทีม QA ของ Verztec ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน CAT และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอาวุโส เนื่องจากนักแปลเจ้าของภาษาจะต้องทำได้มากกว่าการแปลงานให้่ถูกต้อง สไตล์การแปล การใช้ถ้อยคำ และคำศัพท์ที่ใช้จะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดจากทีม QA ของ Verztec เพื่อดูความเหมาะสมในการใช้งาน

เพื่อให้สามารถเข้าถึงคำศัพท์เฉพาะทาง เช่น ศัพท์การแพทย์ การบิน และนาโนเทคโนโลยี ได้อย่างเต็มที่ Verztec จึงได้จัดทำไลบรารีอ้างอิง ของพจนานุกรมและงานอ้างอิงกว่า 900 ประเภท ที่ครอบคลุมกว่า 40 ภาษา

นอกจากนี้ เรายังมีเอกสารวิชาการที่กว้างขวาง ครอบคลุมสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ รวมทั้งชุดรวบรวมวารสารปัจจุบันเป็นภาษายุโรปและภาษาเอเชีย
ที่สำคัญ นักแปลและนักตรวจทานประจำบริษัททุกคนมีอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลคำศัพท์เฉพาะทางระหว่างประเทศจำนวนมาก

การตรวจทานโดยเจ้าของภาษาต้นทาง

งานแปลครั้งแรกจะได้รับการตรวจทานโดยผู้ตรวจทาน ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาต้นทาง (ตัวอย่างเช่น ข้อความที่แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาเกาหลีจะได้รับการตรวจเช็คโดยเจ้าของภาษาชาวอังกฤษที่เชี่ยวชาญทั้งภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษ) บทบาทหลักของผู้ตรวจทานคือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานแปลสะท้อนความหมายของข้อความต้นฉบับอย่างครบถ้วน และไม่มีการตัดทอนข้อความต้นฉบับผู้ตรวจทานจะตรวจเช็คงานแปลทั้งหมดอย่างเข้มงวด ประโยคต่อประโยค และข้อกังวลทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขโดยตรงกับนักแปล

การตรวจทานครั้งที่สองโดยเจ้าของภาษาเป้าหมาย

หลังจากตรวจทานครั้งแรกและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นแล้ว ผู้ตรวจทานคนที่สอง ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาเป้าหมายมีหน้าที่ตรวจเช็คไวยากรณ์ สไตล์การเขียนตัวสะกด การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และำคำศัพท์เฉพาะทาง สำหรับงานที่ต้องแปลเป็นภาษาอื่นมากกว่าหนึ่งภาษา จะมีการตรวจเช็คแบบประโยคต่อประโยคสำหรับทุกภาษาเพื่อให้แน่ใจว่าใช้ข้อความสอดคล้องตรงกันทุกภาษา ถ้าจำเป็นต้องมีการเรียงพิมพ์หรือทำงาน DTP จะมีการตรวจพิสูจน์อักษรอีกรอบหนึ่งก่อนจะลงชื่อรับรองการเสร็จสิ้นงานอาร์ตเวิร์ค

การส่งมอบ

เมื่อการแปลเสร็จสิ้นแ้ล้ว จะมีการตรวจสอบขั้นสุดท้ายโดยผู้จัดการโปรเจ็คเพื่อให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้า และงานพร้อมสำหรับการนำส่งให้ลูกค้าในสภาพที่สมบูรณ์