นี่เป็นหลักการชี้นำการดำเนินธุรกิจของ Verztec เรามีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า แนวทางการดำเนินธุรกิจที่ดีที่สุดคือ การสร้างลูกค้าที่มีความสุข และการจะทำเช่นนี้ได้เริ่มต้นจากความไว้วางใจ

เพื่อที่จะสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าของเรา Verztec จึงได้ฝึกสอนพนักงานทุกคนให้ทราบถึงสาระสำคัญของความโปร่งใสและความซื่อสัตย์

Verztec เชื่อมั่นในความโปร่งใส ตลอดช่วงเวลาที่เราทำงานให้คุณ คุณจะสามารถมองเห็นสถานะ ปัญหา และการคาดการณ์โปรเจ็คได้อย่างเต็มที่

Verztec ไม่เพียงมอบงานแปลที่ดีที่สุดให้คุณเท่านั้น แต่ยังให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่จำเป็น เพื่อให้ความพยายามด้านการแปลของคุณประสบความสำเร็จตลอดเวลา

ความซื่อสัตย์ หมายถึง ลูกค้าของเราจะได้รับข้อมูลที่ดีที่สุดในทุกระยะของโปรเจ็คงานแปล ซึ่งรวมถึง:

  • กำหนดขอบเขตโปรเจ็คงานอย่างถูกต้องเพื่อที่ลูกค้าจะได้ทราบเวลาทั้งหมด งบประมาณ และการจัดสรรกำลังคนที่ต้องใช้
  • คำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการแปลผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ
  • การสื่อสารอย่างเป็นระบบและบ่อยครั้งเพื่อบ่งชี้ปัญหาใหม่ๆ
  • การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดสำหรับทุกแง่มุมของงานแปลของคุณ
  • การส่งงานตามกำหนดเวลาและตรงตามข้อกำหนด ไม่ว่าจะต้องใช้ความพยายามเท่าใด

เป็นการง่ายสำหรับบริษัทที่จะให้สัญญาดังที่กล่าวมานี้ แต่่มีบริษัทน้อยรายที่สามารถทำเช่นนี้ได้ในระบบการบริหารโปรเจ็คของตนเอง