ในฐานะผู้ให้บริการชั้นนำในอุตสาหกรรมการแปล Verztec มีความภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกองค์กรต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับในหลายอุตสาหกรรมที่ตอบสนองต่อความท้าทายด้านการแปลและการฝึกอบรม รวมทั้ง:

 

สมาคมโกลบอลไลซ์เซชันและโลคัลไลซ์เซชัน (GALA) เป็นสมาคมอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร และเป็นตัวแทนอย่างครบถ้วนสำหรับอุตสาหกรรมการแปล การอินเตอร์เนชันแนลไลซ์เซชัน และการโกลบอลไลซ์เซชัน สมาคมนี้เป็นเวทีร่วมสำหรับให้สมาชิกอภิปรายปัญหา สร้างโซลูชันที่เป็นนวัตกรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรม และเสนอคุณค่าร่วมจากหลายฝ่ายที่ไม่ซ้ำแบบใครให้แก่ลูกค้า
 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GALA กรุณาเข้าไปที่ http://www.gala-global.org

 

สมาคมบริษัทภาษา (Association of Language Companies - ALC) ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 โดยเป็นองค์กรการค้าในประเทศที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของธุรกิจที่ให้บริการด้านการแปลภาษา ล่ามภาษา การโลคัลไลซ์เซชันและการฝึกอบรมเกี่ยวกับภาษาองค์กรนี้มีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับหลักการดำเนินธุรกิจที่ดีที่สุด เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นกับมืออาชีพผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจประเภทเดียวกัน และเพื่อยกระดับการรับรู้ต่อธุรกิจการแปลและการโลคัลไลซ์เซชัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ALC โปรดเข้าไปที่ http://www.alcus.org/

 

SICC ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1837 เพื่อเป็นตัวแทนของบรรดาองค์กรนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกและบริษัทชั้นนำที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ โดย SICC ร่วมมือกับผู้กำหนดนโยบายและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อที่จะให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์ทางการแข่งขันในสภาวะเศรษฐกิจที่ผันแปรอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ด้วยการนำเอาสมาชิกจากกว่า 40 ประเทศและ 20 ภาคอุตสาหกรรมมารวมกลุ่มกันภายใต้เป้าหมายหนึ่งเดียวคือการดำรงไว้ซึ่งความผู้นำในการเป็นเวทีธุรกิจระดับโลกของสิงคโปร์

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SICC โปรดเข้าชม http://sicc.com.sg/

หอการค้าอเมริกันแห่งประเทศสิงคโปร์ (AmCham) เป็นสมาคมธุรกิจสากลชั้นนำที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ โดยมีสมาชิกกว่า 5,000 คนซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทกว่า 750 แห่ง โดย AmCham เป็นองค์กรที่คิดการณ์ไกลและมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจ พันธกิจของ AmCham คือการสร้างคุณค่าให้กับสมาชิกของเราโดยมอบความช่วยเหลือ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจ และสร้างเครือข่ายต่างๆ สมาชิกของสมาคมประกอบด้วยบริษัทสัญชาติอเมริกา สิงคโปร์ และบริษัทในประเทศโลกที่สามที่มีความสนใจในธุรกิจของประเทศสหรัฐฯ อย่างมาก AmCham คือองค์กรอิสระที่มีความเป็นกลางอย่างเสมอมา

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AmCham โปรดเข้าชม http://www.amcham.org.sg/

Singapore Business Federation คือหอการค้าระดับสูงสุดซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2002 เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ด้านการค้า การลงทุน และอุตสาหกรรมของภาคธุรกิจสิงคโปร์ SBF ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจในสิงคโปร์เพื่อสร้างและยกระดับบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อธุรกิจ โดยเป็นตัวแทนของบริษัทกว่า 19,000 บริษัท รวมไปถึงหอการค้าทั้งในและต่างประเทศ และสมาคมอุตสาหกรรมต่างๆที่สำคัญในระดับประเทศจากภาคธุรกิจที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจสิงคโปร์

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SBF โปรดเข้าชม http://www.sbf.org.sg/

Singapore National Employers Federation ได้รับการจดทะเบียนเป็นสหภาพการค้าภายใต้พระราชบัญญัติสหภาพการค้า โดยเป็นสหภาพการค้าของนายจ้าง ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของทุกภาคส่วนทางเศรษฐกิจ และยังทำงานควบคู่ไปกับ National Trades Union Congress (NTUC) อีกด้วย SNEF ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่บริษัททั้งที่เป็นและไม่เป็นสมาชิกของสหภาพในด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสหภาพ นายจ้างและลูกจ้าง ผลิตภาพ และความสามารถในการแข่งขันในระดับวิสาหกิจ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SNEF โปรดเข้าชม http://www.sgemployers.com/