เรามองว่าบทบาทของเราคือ การเป็นผู้ถ่ายทอดข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา เพื่อทำตามคำสัญญาของเราโดยปราศจากความล้มเหลวและได้รับความไว้วางใจจากคุณ เรายังได้สร้างผลงานความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอแก่นักลงทุนของเรา โดยสามารถเพิ่มอัตราการเติบโตในระดับสูง และบรรลุเป้าหมายทางการเงินตามที่ได้ประกาศไว้

ในขณะที่ธุรกิจต่างๆ เริ่มขยายตัวไปสู่ตลาดต่างประเทศ และมีความเป็นสากลมากขึ้น ความต้องการการปรับผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับท้องถิ่น จึงคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นตลอดหลายปีข้างหน้า

เราเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มีพลวัตและเติบโตอย่างรวดเร็ว และเราใคร่ขอเชิญชวนให้คุณเข้าร่วมในการเติบโตของเรา!

สำหรับนักลงทุนที่สนใจ กรุณาติดต่อเราที่ invest@verztec.com
เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Grandiose Pte Ltd

grandiose

Grandiose Pte Ltd เป็นนักลงทุนระดับองค์กรผู้ถือหุ้นใน Verztec Consulting Pte Ltd.

Grandiose เป็นผู้ให้บริการด้านประกันภัยที่มีประสบการณ์ยาวนาน สามารถจัดการประกันภัยให้กับบริษัทต่างๆที่ได้รับมอบหมายโครงการจากทางรัฐบาลและกิจการของภาคเอกชนต่างๆ ลูกค้าของเราที่เป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ได้แก่ Qing Jian Group, Shanghai Tunnel และ Samsung C&T Corporation เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Grandiose ที่ http://www.grandiose.com.sg