ในวันที่ 24 ธันวาคม 2550 บริษัทเวิร์ซเทค คอนซัลติ้ง พีทีอี ลิมิเต็ด ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 เวิร์ซเทครู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในปี 2559 นี้

 

ISO 9001:2015 คืออะไร?

องค์การมาตรฐานสากล (ISO) เป็นเครือข่ายสถาบันมาตรฐานประจำชาติ 157 แห่ง มีสมาชิกหนึ่งรายต่อหนึ่งประเทศ และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ISO 9000 กำหนดขี้นเพื่อครอบคลุมหมวดหมู่ของระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพเป็นหลัก

บริษัทที่มีเป้าหมายในการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและมีความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับหรือสูงกว่าความต้องการของลูกค้าเท่านั้นที่จะได้รับการรับรองตามมาตรฐานนี้

แม้ว่าการสมัครขอใบรับรองมาตรฐาน ISO จะเป็นความสมัครใจแต่ก็เป็นเครื่องบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงความปรารถนาของบริษัทที่จะปรับปรุงคุณภาพของตนเองและปฏิบัติตามมาตรฐานการวัดคุณภาพที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

 

ISO 9001:2015 มีประโยชน์อย่างไรต่อคุณในฐานะลูกค้า

การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 แสดงถึงการรับรองอิสระที่โต้แย้งไม่ได้ว่ากระบวนการทำงานที่ Verztec ได้กำหนดขึ้นมีคุณภาพสูงสุดและสอดคล้องตรงกันตลอดทั่วทั้งองค์กร

โดยการนำมาตรการที่เข้มงวดและความพยายามอย่างต่อเนื่องในการนำมาตรฐาน ISO ระหว่างประเทศมาใช้กับการปฏิบัติงานทั้งหมด Verztec จึงได้ให้บริการลูกค้าด้วยคุณภาพสูงสุดและพากเพียรพยายามต่อไปที่จะปรับปรุงกระบวนการภายในตลอดเวลา

 

นโยบายคุณภาพของ Verztec:

ฝ่ายบริหารและพนักงานของ Verztec Consulting Pte Ltd ยึดมั่นต่อการเสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและการปรับปรุงระบบการจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่องผ่านการส่งมอบงานตรงตามกำหนดและบริการที่มีคุณภาพ

 

click to enlarge view

กรุณาคลิกรูปขนาดย่อด้านบนเพื่อดูต้นฉบับใบรับรอง ISO 9001:2015 ของ Verztec