ตุลาคม 2548

ESPN Star Sports ทำงานร่วมกับ Verztec

ESPN Star Sports กิจการร่วมทุนแบบ 50:50 ระหว่าง ESPN Inc. และ STAR ได้ทำงานร่วมกับ Verztec ในการพัฒนา แปล และปรับปรุงเว็บพอร์ทัล Nokia Football Crazy เป็นภาษาจีนกลาง มาเลย์ บาฮาซาอินโดนีเซีย และไทย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ESPN Star Sports กรุณาดูที่ http://www.espnstar.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nokia Football Crazy กรุณาดูที่ http://footballcrazy.tv