APECAPEC

ประเทศสิงคโปร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤศจิกายน 2009 โดยการประชุม APEC 2009 นั้นต่อยอดไปสู่การประชุม APEC Economic Leaders' Meeting (AELM) ครั้งที่ 17 ซึ่งผู้นำของกลุ่มเศรษฐกิจทั้ง 21 กลุ่มที่เป็นสมาชิกของ APEC ได้พบปะหารือกันเมื่อวันที่ 14 ถึง 15 พฤศจิกายน 2009

Verztec มีความภาคภูมิใจที่ได้รับเลือกให้เป็นบริษัทที่รับหน้าที่แปลภาษาอย่างเป็นทางการ APEC สำหรับการสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมทั้งหมดในงาน APEC 2009 ประเทศสิงคโปร์

ด้วยการสนับสนุนจากทีมงานนักแปลภาษาและล่ามมืออาชีพ รวมไปถึงผู้จัดการโปรเจกต์ที่มีประสบการณ์ของ Verztec ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลงานประชุมอันทรงเกียรตินี้ APEC Singapore 2009 จึงมุ่งเน้นไปที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความร่วมมือ การค้าและการลงทุนทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมไปถึงการแก้ไขวิกฤติทางเศรษฐกิจและการจัดการให้กลุ่มเศรษฐกิจที่เป็นสมาชิกสามารถฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืนเมื่อวิกฤติผ่านพ้นไป

 

เกี่ยวกับ Asia-Pacific Economic Cooperation

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) คือเวทีความร่วมมือสำหรับกลุ่มประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิกจำนวน 21 ประเทศ (เรียกอย่างเป็นทางการว่ากลุ่มเศรษฐกิจที่เป็นสมาชิก) ซึ่งต้องการส่งเสริมการค้าเสรีและความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เวทีดังกล่าวก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1989 เพื่อตอบสนองเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีความเป็นอิสระมากขึ้นและการเกิดขึ้นของกลุ่มการค้าประจำภูมิภาคในส่วนอื่นๆของโลก รวมทั้งเพื่อรับมือกับความวิตกกังวลว่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมขั้นสูง (สมาชิกกลุ่ม G8) จะเข้ามาควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเพื่อจัดให้มีตลาดแห่งใหม่สำหรับสินค้าทางการเกษตรและวัตถุดิบนอกเหนือไปจากยุโรป (ซึ่งมีความต้องการลดลง)

APEC ปฏิบัติงานเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และการศึกษาผ่านการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจ และเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจของชุมชนและความตระหนักถึงประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก

ผู้นำรัฐบาลของทุกประเทศสมาชิก APEC จะเข้าร่วมการประชุม APEC Economic Leaders' Meeting ในทุกๆปี ยกเว้นไชนีส-ไทเป (ซึ่งจะมีบุคลากรในระดับรัฐมนตรีเข้าร่วมเป็นตัวแทน)
สถานที่จัดการประชุมจะหมุนเวียนทุกปีในกลุ่มเศรษฐกิจที่เป็นสมาชิก
และจะยึดถือธรรมเนียมอันโด่งดังซึ่งให้ผู้นำที่เข้าร่วมการประชุมแต่งกายด้วยชุดประจำชาติของประเทศเจ้าภาพจนถึงปี 2011

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ APEC โปรดเข้าชม www.apec.org