วัฒนธรรมองค์กรของ Verztec คือการที่พนักงานของเราได้รับมอบอำนาจหน้าที่อย่างเต็มเปี่ยมในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและเป็นที่ที่ทุกคนรู้สึกเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าของและต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูงซึ่งได้กลายเป็นวินัยที่เคร่งครัดของเราและทำให้เราเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นคุณภาพเป็นสำคัญ

เรามีความเชื่ออย่างหนักแน่นและเห็นคุณค่าของบุคลากรที่ทำงานในบริษัทของเรา และด้วยเหตุนี้เราจึงดำเนินนโยบายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรจากภายในบริษัทในทุกที่ทุกเวลาที่เป็นไปได้เราเข้าใจและซาบซึ้งในความสำเร็จของธุรกิจที่มีมาจนถึงปัจจุบัน อันเป็นผลมาจากบุคลากรของเราและสิ่งนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ความแตกต่างที่สำคัญของเราในอนาคตอันยาวไกลข้างหน้า

ภายในบริษัท Verztec ดำเนินธุรกิจด้วยนโยบายที่เปิดกว้างทั้งในแง่แผนธุรกิจ และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึงกลยุทธ์ขององค์กรอย่างเต็มที่ รวมทั้งแนวทางและการมีส่วนร่วม รายบุคคลของพนักงานที่ได้อุทิศตนเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

ที่ Verztec เราเชื่อมั่นในการทำงานอย่างเต็มที่ เล่นอย่างเต็มที่ และมีสุขภาพที่แข็งแรง

 

โครงการ Healthy Life @ Work

เราดำเนินโครงการริเริ่มต่างๆ เช่น โครงการ Healthy Life @ Work ซึ่งประกอบด้วยการแจกจ่ายโปสเตอร์เคล็ดลับ การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานดำรงชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ

 

นอกจากนี้ เรายังเข้าร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างทีม ไม่ว่าจะเป็นคลาสการเรียนรู้วิธีชงชา หรือว่าการเล่นเกมกลางแจ้งเพื่อส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกันในบริษัท ยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นมากกว่าการเป็นเพียง 'เพื่อนร่วมงาน' แต่เป็นความสัมพันธ์ฉันท์มิตรที่ดีต่อกัน เราเปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ที่อยู่ร่วมกัน

 

จากซ้าย: วันคริสต์มาส 2561, วันครอบครัวเวิร์ซเทคที่สวนสัตว์สิงคโปร์ 2561, วันตรุษจีน 2561

จากซ้าย: วันคริสต์มาส 2560, Escape Room 2560, วันครอบครัวเวิร์ซเทคที่ USS 2560, วันตรุษจีน 2560

 

จากซ้าย: Play Nation 2016, งานตรุษจีนปี 2016

 

จากซ้าย: วันครอบครัวปี 2015, คริสต์มาสปี 2015

 

จากซ้าย: ตรุษจีน ปี 2014, วัน Tea Appreciation 2014, งานวิ่ง Run For Life 2014, วันครอบครัว Verztec 2014

 

จากซ้าย: คริสมาสต์ ปี 2010, ตรุษจีน ปี 2011, การแข่งขัน Canon Super Series 2011, วันครอบครัว Verztec ปี 2011

 

จากซ้าย: เพนท์บอล ปี 2009, เซ็ตทเลอร์ คาเฟ่ ปี 2009, เรียนรู้วิธีชงชา ปี 2010, ผจญภัยในป่า ปี 2010

 

Verztec เป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เรามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินวิ่งการกุศล การให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และการรีไซเคิลกระดาษภายในบริษัทตลอดทั้งปี ทั้งนี้ก็เพื่อคุณความดีที่ยิ่งใหญ่กว่า กรุณาคลิกที่นี่เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

เรามีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนแวดล้อม บุคลากรของเรา ผู้จัดหาสินค้าและบริการ รวมทั้งลูกค้าของเรา

เราเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่า ถ้าพวกเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันคนละเล็กละน้อย ผลลัพธ์ที่ได้จะยิ่งใหญ่มากขึ้น เป็นเชิงบวกขึ้น และส่งผลกระทบอันยิ่งใหญ่มากขึ้น และท้ายที่สุด โลกของเราก็จะเป็นสถานที่ที่น่าอยู่สำหรับพวกเราทุกคน