เป็นคำถามที่ดีมาก! นี่คือบางประเด็นที่เราอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟัง

 

สร้างอิทธิพลเชิงบวกร่วมกันเป็นทีม

นับจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ในปี 2543 Verztec ได้เติบโตขึ้นเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกทางด้านอุตสาหกรรมบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการโกลบอลไลซ์เซชัน เราเป็นหนึ่งในบริษัทให้บริการ
คำปรึกษาที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดในเอเชียที่ให้บริการด้านการแปลด้วยความชำนาญ การโลคัลไลซ์ซอฟต์แวร์ โซลูชันการเรียนรู้ทั่วโลก รวมถึงนวัตกรรมการออกแบบเชิงสร้างสรรค์
ในกว่า 100 ภาษาให้กับองค์กรต่างๆ ใน 128 ประเทศทั่วโลก

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราได้ช่วยองค์กรมากมายให้เข้าสู่ตลาดระดับโลกใหม่ๆ และสร้างกระแสรายได้อย่างต่อในระยะยาว โดยเจาะกลุ่มลูกค้า หุ้นส่วน และพนักงานที่มีระดับสูงขึ้น

Verztec ให้การสนับสนุนด้านการจัดทำเอกสารสื่อสารทั่วโลกแก่ 1 ใน 3 ของ 500 บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่จัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์จูน ตัวอย่างลูกค้าบางส่วนของเรา ได้แก่ IBM,
HP, Microsoft, Citibank, Rolls Royce Motors, P&G, Honeywell, Mcdonald's Corporation, UBS และ Unilever

Verztec ยังเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย พันธะหน้าที่ห้าด้านสำคัญของเราประกอบด้วย บุคลากร ลูกค้า ผู้จัดหาสินค้าและบริการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ดูภาพและเรื่องราวเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับชุมชนของเราได้ที่ ส่วนร่วมกับชุมชนของเรา

 

สวัสดิภาพของคุณสำคัญสำหรับเรา

Verztec ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับค่านิยมแบบครอบครัวและยินดีที่จะมีส่วนช่วยเหลือคนอื่นๆ ในครอบครัวของเราในยามที่มีปัญหาและเรื่องเร่งด่วน ทีมงานที่ดีมีค่าสำหรับเราและเราใส่ใจ
อย่างมาก ที่จะมอบการบริการที่สะดวกและมีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าทุกรายของเรา

เรามองหาวิธีใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและกระบวนการทำงานอยู่เสมอ เราทุ่มเทเกินร้อยเพื่อลูกค้า ผู้ซึ่งไว้วางใจว่าเราจะทำหน้าที่และรับผิดชอบงานของเราเป็นอย่างดี เราเห็นคุณค่า
กับความมุ่งมั่นและความจงรักภักดีต่อบริษัทเรา

คงต้องมีอะไรดีแน่ๆ ที่ทำให้ปัจจุบันเรามีพนักงานมากมายที่ทำงานกับเรามาแล้วหลายปี ความภักดีบอกอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับบริษัทและแสดงถึงความเอาใจใส่ที่บริษัทมีต่อสมาชิก
ในทีม เรามีโครงการต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลสำหรับพนักงานที่ทำงานกับบริษัทมายาวนาน งานกิจกรรมของบริษัทและโครงการพนักงานดีเด่นเพื่อยกย่องผลการทำงานที่ดีของ
เพื่อนพนักงาน

สิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนสิ่งแทนคำขอบคุณให้กับสมาชิกในครอบครัวของเรา ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติงานอย่างดีเยี่ยม รวมถึงให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าด้วย

 

อนาคตของคุณสำคัญสำหรับเรา

การรับพนักงานเข้าทำงานที่บริษัท พิจารณาตามคุณสมบัติเท่านั้น ไม่มีการใช้เส้นสาย ผู้ที่มีความสามารถและความตั้งใจจริงจะสามารถก้าวสู่ระดับสูงสุดได้แน่นอน

ที่ Verztec เราเชื่อมั่นในหลัก 3C แห่งความสำเร็จ คือ Competence-ความสามารถ Consistency-ความเสมอต้นเสมอปลายและ Character-อุปนิสัย

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสการจ้างงาน โปรดดูที่ สมัครงาน