ในปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการบินอวกาศและการป้องกัน(A&D) ทั่วโลกได้เติบโตอย่างมาก ทั้งนี้เป็นเพราะการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอากาศยานเชิงพาณิชย์ ซึ่งในปี 2011 เป็นปีที่ทำเป้าการผลิตได้ดีที่สุดและเป็นปีที่สองติดต่อกันสำหรับยอดการสั่งซื้อที่มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ฝ่ายการป้องกันได้แสดงให้เห็นถึงรายได้ซึ่งลดลงเล็กน้อยในปีก่อนเนื่องจากการลดลงของค่าใช้จ่ายทางการทหารของสหรัฐอเมริกาและยุโรป

เนื่องมาจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ความต้องการที่มากขึ้นของการเดินทางท่องเที่ยว และความต้องการในระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับบางตลาด อุตสาหกรรมการบินอวกาศและการป้องกันจึงกำลังมีความต้องการมากขึ้นทั่วโลก ทำให้มีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นทั่วทุกที่บนโลก

บริษัทต่างๆในอุตสาหกรรมการบินอวกาศและการป้องกันอาจจะต้องเจอกับความยากลำบากในการเจาะเข้าไปในตลาดเหล่านี้เพราะมีเรื่องภาษาเป็นอุปสรรค ปัญหายุทธศาสตร์เชิงท้องถิ่นและการแปลภาษาเนื่องจากความสลับซับซ้อนของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินอวกาศและการป้องกันอาจจะทำให้ปัญหานี้แย่ลงเรื่อยๆ ที่ Verztec ทีมงานมากประสบการณ์ของเรามีเป้าหมายที่จะช่วยคุณให้พ้นไปจากปัญหาภาระนี้

ความสามารถของ Verztec ขยายวงกว้างเพื่อรองรับเอกสารหลากหลายประเภท:

 • เอกสารด้านการขายและทางวิชาการ
 • ข้อมูลทางการตลาด
 • เอกสารข้อมูลด้านการรักษาความปลอดภัย
 • ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีและแถลงการณ์นโยบาย
 • เวปไซต์ เอ็กซ์ทราเน็ตและอินทราเน็ตไซต์
 • เอกสารการฝึกอบรม
 • เอกสารเฉพาะทางของอุตสาหกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง
 • เอกสารจริยธรรมองค์กรเช่น คู่มือจรรยาบรรณ การฝึกอบรมจริยธรรม และอื่นๆ
 • การพัฒนาและยุทธศาสตร์เชิงท้องถิ่นของการอบรมออนไลน์
 • ซอฟแวร์และระบบงานต่างๆ
 • การแปลงานนอกสถานที่และการแปลความหมายของบทสนทนาทางโทรศัพท์ และอื่นๆ
 • คำร้องขอข้อเสนอและข้อเสนอทางธุรกิจ
 • เอกสารอื่นๆเช่น สิทธิบัตร พิมพ์เขียว ขั้นตอนการดำเนินงาน เอกสารสัญญา