อุตสาหกรรมยานยนต์ไม่เคยหยุดนิ่งจากการเคลื่อนไหวเพื่อรวมเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มาตรฐานความปลอดภัยให้สูงสุด ดังเช่นล่าสุดคือ การผลิตรถยนต์เพื่อสิ่งแวดล้อม (CNG) ที่ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน

เพื่อทะยานไปข้างหน้าเหนือคู่แข่ง ผู้เล่นในอุตสาหกรรมยานยนต์จึงต้องการนวัตกรรมที่คงที่เพื่อตามทันความต้องการของตลาดและความต้องการของลูกค้า ทว่า บริษัทหนึ่งๆจะสร้างผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมที่ดึงดูดใจมวลชนที่อยู่ในส่วนต่างๆของโลกได้อย่างไร การแปลช่วยไขปริศนานี้ได้ Verztec สามารถแปลคู่มือทางเทคนิคและคู่มือผู้ใช้ โบรชัวร์การตลาด และเนื้อหาเว็บสำหรับท้องถิ่นต่างๆ และสร้างความแตกต่างให้คุณโดดเด่นเหนือคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ประโยชน์จากหน่วยความจำการแปลรุ่นใหม่ และนักภาษามืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญสาขายานยนต์ เรามั่นใจว่าคำศัพท์เฉพาะและภาษาเฉพาะวงการจะได้รับการจัดการเป็นอย่างดีและนำมาประยุกต์ใช้อย่างสม่ำเสมอกัน

ความสามารถของ Verztec ขยายวงกว้างเพื่อรองรับเอกสารหลากหลายประเภท:

  • แคมเปญการขายและการตลาด
  • โบรชัวร์กลุ่มผลิตภัณฑ์
  • การฝึกอบรมการขาย / ลูกค้าและบริการ
  • คู่มือทางเทคนิค
  • คู่มือผู้ใช้
  • วารสารเกี่ยวกับการวินิจฉัยสาเหตุและวารสารทางเทคนิค
  • หนังสือรับประกัน
  • ระบบ CRM ของตัวแทนจำหน่าย
  • เว็บไซต์