การเติบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจ ผลกำไรของธุรกิจและผู้ประกอบการต่างๆตลอดจนพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ที่ดูมีแนวโน้มดีขึ้นช่วยส่งให้อุตสาหกรรมการเงินและการธนาคารได้รับอานิสงส์ไปด้วย

นั่นเป็นสัญญาณบอกให้ธุรกิจต่างๆในภาคส่วนนี้เตรียมความพร้อมบุคลากรของตนเพื่อให้สอดรับกับบรรยากาศในการลงทุนที่ดีและภาพรวมของเศรษฐกิจระดับมหภาค ทั้งในส่วนของการรับมือกับการควบคุมจากภาครัฐที่เข้มงวดมากขึ้นและการเปิดช่องทางบริการใหม่ๆเป็นต้น

เครื่องมือหนึ่งที่หลายองค์กรเลือกใช้คือ SOA หรือ Service Oriented Architectures และเทคโนโลยีผ่านทางเว็บต่างๆที่จะช่วยทำให้กระบวนการสำคัญต่างๆเสร็จสิ้นรวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถทำให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลทางด้านการเงินได้โดยสะดวก

Verztec สามารถช่วยคุณทำเรื่องซับซ้อนให้เป็นเรื่องง่ายและควบคุมความเสี่ยงอันเกิดจากการเปิดตัวบริการใหม่ระดับนานาชาติต่างๆ เรามีชุดโซลูชั่นเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านทางหลากหลายภาษาโดยไม่ลืมที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานด้านแบรนดิ้งที่องค์กรของคุณกำหนดไว้ด้วย

ความสามารถของ Verztec ขยายวงกว้างเพื่อรองรับเอกสารหลากหลายประเภท:

 • รายงานวิเคราะห์ตลาดหุ้น
 • การวิเคราะห์ความเสี่ยง
 • รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • การวิจัยหลักทรัพย์
 • แผนสิทธิการซื้อขายหุ้น
 • สัญญาและข้อตกลงทางการเงิน
 • เอกสารสื่อสารเพื่อการตลาด
 • เว็บไซท์ เอกซ์ทราเน็ทและอินทราเนท
 • เอกสารฝึกอบรม
 • เอกสารฝึกอบรมภายใน
 • การสื่อสารภายในองค์กร
 • บริการลูกค้าต่างๆ
 • ซอฟท์แวร์และระบบ
 • เอกสารเกี่ยวกับจรรยาบรรณ การปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ