ในปัจจุบันการทดลองทางคลินิกมีขอบเขตกว้างขวางไปทั่วโลกจึงยิ่งทำให้การแปลภาษาอย่างถูกต้องแม่นยำและการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นตามไปด้วย บริษัทเวิร์ซเทคเป็นบริษัทที่ให้บริการแปลและตรวจสอบความถูกต้องด้านภาษาศาสตร์แก่บริษัทยาขนาดใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึง CRO และ IRB

เราแปลเอกสารการทดลองทางคลินิกที่มีเนื้อหาหลากหลาย ตั้งแต่แบบสอบถามผู้ป่วยไปจนถึงแบบบันทึกข้อมูล (CRF) เครือข่ายนักแปลภาษาด้านการแพทย์ของเราสามารถให้บริการแปลภาษาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยเราสามารถให้บริการแปลเอกสารให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่ผู้ป่วย คณะกรรมการพิจารณาการวิจัยประจําสถาบัน ไปจนถึงเจ้าหน้าที่ด้านบริการสุขภาพ

บริษัทเวิร์ซเทคได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมซึ่งก็คือมาตรฐาน ISO 9001:2015 และเป็นที่ยอมรับทั้งในด้านคุณภาพและความรวดเร็วในการส่งมอบงาน เพื่อให้สามารถให้บริการแปลภาษาได้ตามที่คุณต้องการ

ด้วยผลงานการแปลผลิตภัณฑ์ยาและวัคซีนกว่า 300 ชิ้นเพื่อการทดลองทางคลินิก ความเชี่ยวชาญในด้านการแปลภาษาด้านการแพทย์และชีววิทยาของบริษัทเวิร์ซเทคทำให้เราสามารถมอบการบริการด้านภาษาได้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือ อันเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่มีความเคลื่อนไหวรวดเร็วเช่นนี้

ด้วยพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าที่มีความรอบรู้ไปจนถึงนักภาษาศาสตร์ที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางด้านชีวเวช บริษัทเวิร์ซเทคจึงสามารถให้บริการแปลเอกสารการทดลองทางคลินิกได้อย่างเต็มรูปแบบซึ่งรวมถึงการจัดการเอกสารตัวอย่างการทดลอง รายงานประเมินผล และการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการขออนุมัติ วิธีการทำงานของเราที่มีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวทำให้เราสามารถสนับสนุนการทดลองทางคลินิกได้ ไม่ว่างานจะมีขนาดใหญ่เพียงใดหรือมีประเทศต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากเท่าใดก็ตาม

บริษัทเวิร์ซเทคมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประสบการณ์ และทรัพยากรที่สามารถช่วยให้การทดลองทางคลินิกของคุณก้าวออกไปสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้

เอกสารการทดลองทางคลินิกที่เรารับแปล ได้แก่

  • แบบฟอร์มรายงานกรณีศึกษา
  • แบบฟอร์มยินยอมความสมัครใจ (ICF)
  • แบบฟอร์มความปลอดภัยของยาและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
  • แบบประเมินผลการรักษาทางคลินิก (COA) และ (eCOA)
  • ผลการรักษาที่ประเมินโดยผู้ป่วย (PRO) และ (ePRO)
  • ไดอารี่/แบบฟอร์ม/เอกสารผู้ป่วย
  • ข้อกำหนดการศึกษาทางคลินิก
  • แบบฟอร์มรายงานการศึกษาทางคลินิก
  • เอกสารก่อนศึกษาทางคลินิกถึงระยะที่ 4
  • แบบสอบถามและตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต

การที่บริษัทเวิร์ซเทคได้ร่วมงานกับ CRO ชั้นนำในการดำเนินการศึกษาสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าในวงการแพทย์แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ในการให้บริการถ่ายทอดภาษาและมอบความช่วยเหลือในการติดต่อสื่อสารได้อย่างครอบคลุม