การใช้พลังงานและต้นทุนของวัตถุดิบที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงปีที่ผ่านมา ความต้องการที่สูงขึ้นสำหรับแหล่งพลังงานรอบโลกได้ส่งผลให้หลายประเทศมีการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะตอบรับความต้องการในตลาด ด้วยเหตุนี้หลายๆบริษัทในอุตสาหกรรมพลังงานได้ตัดสินใจที่จะบุกเข้าไปในตลาดต่างภูมิภาครอบโลก บางบริษัทถึงกับย้ายฐานกระบวนการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนการดำเนินงานต่ำกว่า

ดังเช่นนั้นแล้ว ความจำเป็นเพื่อที่จะให้แน่ใจว่ามีอำนาจการสื่อสารที่สอดคล้องกันผ่านรูปแบบสื่อต่างๆในหลายภาษาเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะย้ำให้มั่นใจว่าหน่วยงานพลังงานต่างๆได้เดินหน้าต่อสู้กับสิ่งที่กำลังจะมาถึงในปีต่อๆไป ด้วยบริการแปลภาษาและการวางยุทธศาสตร์เชิงท้องถิ่นของเรา Verztec สามารถทำให้คุณมั่นใจว่าข้อมูลการตลาด วิศวกรรม เวปไซต์ หรือการนำเสนอการขายจะเป็นถูกเตรียมไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เราเข้าใจถึงความซับซ้อนของคำศัพท์และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับภาคพลังงานที่ก่อให้เกิดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อทำการแปลเอกสาร เราตระหนักถึงความสำคัญในการที่มีข้อมูลต่างๆที่ถูกแปลเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง

ความสามารถของ Verztec ขยายวงกว้างเพื่อรองรับเอกสารหลากหลายประเภท:

 • คู่มือการใช้งานด้านสุขภาพและความปลอดภัย
 • คู่มือเชิงวิชาการ
 • ข้อมูลทางการตลาด (โบรชัวร์ แผ่นพับ จดหมายข่าว)
 • เอกสารทางกฎหมาย
 • เอกสารเฉพาะทางของอุตสาหกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง
 • เอกสารจริยธรรมองค์กรเช่น คู่มือจรรยาบรรณ การฝึกอบรมจริยธรรม และอื่นๆ
 • คู่มือการปฏิบัติงาน (การผลิตไฟฟ้าและเครื่องจักรกล)
 • เอกสารการฝึกอบรม
 • การพัฒนาและยุทธศาสตร์เชิงท้องถิ่นของการอบรมออนไลน์
 • เวปไซต์ เอ็กซ์ทราเน็ตและอินทราเน็ตไซต์
 • ซอฟแวร์และระบบงานต่างๆ