เอกสารเกี่ยวกับจริยธรรมและการกำกับดูแลกลายเป็นข้อบังคับและมีความจำเป็นต่อการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม สำหรับองค์กรระดับโลก ข้อบังคับมีความจำเป็นต่อการปกป้องความซื่อสัตย์ของบริษัทและเพื่อคงความรับผิดชอบต่อคู่ค้า นักลงทุน และลูกค้าของบริษัท การมีชุดนโยบายจริยธรรมและการกำกับดูแลช่วยส่งเสริมความตระหนักรู้ทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งช่วยให้สามารถตรวจพบปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามใหญ่โตขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยยับยั้งการสูญเปล่า การกระทำที่มิชอบ การฉ้อฉลและการคอร์รัปชั่น ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในสภาพธุรกิจปัจจุบัน ดังจะเห็นได้ จาก ความตกต่ำทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบอย่างสูงเมื่อไม่นานมานี้ ที่มีสาเหตุมาจากความล้มเหลวในการดำเนินธุรกิจ ของยักษ์ใหญ่ทางการเงินสองสามราย

ความหวาดกลัวการสูญเสียทางการเงิน การดำเนินคดีทางกฎหมาย และการเสื่อมเสียชื่อเสียง ยังได้กระตุ้นให้บริษัท หลายแห่งเริ่มนำนโยบายจริยธรรมและการกำกับดูแลมาใช้ แต่ในฐานะกระบวนการทางธุรกิจ การบริหารจัดการ จริยธรรมและการกำกับดูแลยังช่วยสร้างคุณค่าที่เป็นบวกได้อย่างมากเช่นกัน บริษัทที่ได้นำนโยบายจริยธรรม และการกำกับดูแลมาใช้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างผลผลิตได้มากขึ้น และลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ทั่วโลกไม่ให้ขัดต่อกฎหมายลงได้ ขณะที่ลูกค้าก็มีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทเหล่านี้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน

ในขณะที่ธุรกิจของคุณขยายตัวไปสู่ตลาดใหม่ๆ ความต้องการมาตรฐานจริยธรรมและการกำกับดูแล ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น เป็นเงาตามตัว ความท้าทายอย่างต่อเนื่องของการบริหารจัดการประเด็นด้านจริยธรรมและการกำกับดูแลคือ การศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถตามทันสภาพการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

Verztec สามารถช่วยคุณถ่ายทอดความสำคัญของจริยธรรมไปสู่พนักงานด้วยการแปลคู่มือการกำกับดูแลเป็นภาษาต่างๆ ทีมงานแปลมืออาชีพของเรา ผนวกกับกระบวนการรับรองคุณภาพที่เข้มงวด ช่วยให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ทางจริยธรรม และการกำกับดูแลของคุณจะยังคงได้รับการยึดถือตามในเขตพื้นที่ต่างๆ และได้รับการถ่ายทอดไปยังทุกระดับของ องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

Verztec ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับการสื่อสารด้านจริยธรรมและการกำกับดูแลได้อย่างมืออาชีพ และสร้างความแข็งแกร่ง ให้กับแบรนด์ของลูกค้า เพื่อพลิกผันไปสู่ความได้เปรียบด้านการแข่งขัน

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา Verztec ได้ให้บริการแปลหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการในหลากหลายหัวข้อเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 100 ภาษา หัวข้อเหล่านั้น ได้แก่:

ความเคารพในสถานที่ทำงาน

 • การล่วงละเมิดทางเพศ
 • ความหลากหลาย
 • ความรุนแรงในสถานที่ทำงาน

การป้องกันการสูญเสียและการรักษาความปลอดภัย

 • การรับ
 • การจัดการเงินสด
 • การลักขโมยตามร้านค้า
 • การลักขโมยภายในองค์กร

ความปลอดภัย

 • การหลีกเลี่ยงการลื่นล้ม การเดินสะดุด ของตกหล่น
 • ความปลอดภัยทางร่างกาย
 • การยกของอย่างปลอดภัย
 • การป้องกันความรุนแรงในสถานที่ทำงาน

จริยธรรม ความซื่อสัตย์ และการกำกับดูแลองค์กร

 • จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ
 • ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการผูกขาดและการป้องกันการแข่งขัน
 • ข้อมูลลับ
 • ผลประโยชน์ทับซ้อน
 • ความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • โอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน (EEO)
 • ภาวะผู้นำด้านจริยธรรมสำหรับหัวหน้างาน
 • การควบคุมการส่งออกและกฎหมายป้องกันการคว่ำบาตร
 • การทำธุรกิจอย่างเป็นธรรม
 • ความซื่อสัตย์ทางการเงิน
 • กฎหมายควบคุมการทุจริตในต่างแดน (ป้องกันการทุจริต)
 • การหลอกลวงและการกระทำผิด
 • ของขวัญและความช่วยเหลือพิเศษ
 • การจัดซื้อจัดหาของภาครัฐ
 • การซื้อขายหลักทรัพย์โดยล่วงรู้้ข้อมูลภายใน
 • ทรัพย์สินทางปัญญา
 • โอกาสจากภายนอก
 • การจัดการบันทึกและการเก็บรักษาบันทึก
 • การรายงานข้อกังวลทางจริยธรรม
 • กฎหมาย Sarbanes-Oxley
 • เทคโนโลยี (อีเมลและการใช้ิอินเทอร์เน็ต)
 • การใช้ทรัพย์สินขององค์กรเพื่อกิจธุระส่วนตัว