การสื่อสารสองทางระหว่างรัฐบาลและประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในการที่จะทำให้มั่นใจในการทำงานของประเทศชาติ มันมีความจำเป็นสำหรับประชาชนที่จะตระหนักถึงนโยบายของรัฐบาลและสิ่งอื่นๆด้วย ในขณะที่รัฐบาลก็ต้องมีความสอดคล้องกับความรู้สึกนึกคิดของประชาชน

ในบางครั้งที่ข้อมูลที่รวบรวมมาจากประชาชนอาจจะถูกนำเสนอด้วยหลากหลายภาษา การแปลข้อมูลเหล่านี้อาจจะต้องใช้เวลานาน ด้วยปัจจัยหลักคือจำนวนที่มากมายของข้อมูลที่รวบรวมมาและความซับซ้อนโดยธรรมชาติของมันเอง ในทางเดียวกัน รัฐบาลจำเป็นต้องเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในลักษณะที่ถูกต้องและทันเวลา เพื่อที่จะเข้าถึงประชาชนในแต่ละกลุ่มภาษา และการแปลภาษาจะต้องถูกทำออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมาก

ที่ Verztec เราสามารถช่วยคุณได้ ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาและด้านแผนงานยุทธศาสตร์เชิงท้องถิ่นของเราจะทำให้คุณมั่นใจว่าการเจรจากับประชาชนและการสื่อสารกันในระดับโลกสามารถถูกทำให้สำเร็จได้อย่างง่ายดาย

ความสามารถของ Verztec ขยายวงกว้างเพื่อรองรับเอกสารหลากหลายประเภท:

 • แบบสำรวจประชาชนและผลการสำรวจ
 • การจัดการและพัฒนาช่องทางการสื่อสารหลากหลายภาษา
 • เอกสารการฝึกอบรม
 • การพัฒนาและยุทธศาสตร์เชิงท้องถิ่นของการอบรมออนไลน์
 • เอกสารเฉพาะทางของอุตสาหกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง
 • เอกสารจริยธรรมองค์กรเช่น คู่มือจรรยาบรรณ การฝึกอบรมจริยธรรม และอื่นๆ
 • เวปไซต์ เอ็กซ์ทราเน็ตและอินทราเน็ตไซต์
 • การจัดจ้างของรัฐบาลทางอิเล็กทรอนิกส์และการบริการพอร์ทัลอื่นๆ
 • ซอฟแวร์และระบบงานต่างๆ
 • ข้อมูลทางการตลาด (โบรชัวร์ แผ่นพับ จดหมายข่าว)
 • เอกสารทางกฎหมาย
 • ข้อมูลการจัดจ้าง