อุตสาหกรรมสาธารณสุขและเภสัชกรรมได้ขยายตัวอย่างมั่นคงในหลายปีมานี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เติบโตขึ้นของลูกค้าในด้านผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาและการแก้ไขพัฒนาของข้อกำหนดต่างๆ จำนวนยาที่ได้รับการรับรองที่เพิ่มขึ้นจึงสามารถเข้าถึงสาธารณชนได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การแข่งขันเพิ่มมากขึ้นในระหว่างบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมนี้ที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงกัน ดังนั้น ธุรกิจจำนวนมากจึงเดินหน้าเพื่อก้าวสู่ระดับโลก ความจำเป็นในการพัฒนาเครื่องมือคุณภาพทางการตลาดที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันยิ่งเพิ่มมากกว่าที่เคย

ในการที่จะสร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของตนเอง บริษัทต่างๆ จึงลงทุนมากขึ้นในการวิจัยตลาดสาธารณสุขและการวิเคราะห์ด้านเภสัชกรรมท่ามกลางภูมิทัศน์ที่ถูกเปลี่ยนเป็นสากล จึงมีเอกสารการวิจัยในภาษาที่หลากหลายจากสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ดังนั้นการแปลวัสดุดังกล่าวอย่างแม่นยำจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้สามารถเฉือนชนะคู่แข่งรายอื่นๆ ที่เวิร์ซเทค เราเข้าใจความสำคัญของการให้บริการแปลที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นในกรณีนี้

ยิ่งไปกว่านั้น การนำยาเข้าไปสู่ตลาดแห่งใหม่มักเป็นขั้นตอนที่ยาวนานและยืดเยื้อแต่ด้วยทีมการแปลและผู้เชี่ยวชาญด้านการโลคัลไลซ์เซชันที่ทุ่มเท เวิร์ซเทคสามารถช่วยคุณได้ไม่ว่าองค์กรของคุณจะอยู่ที่ขั้นตอนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใด ตั้งแต่การวิจัยด้านเภสัชกรรม ไปจนถึงการเสนอพิจารณาทางด้านกฎหมายเรื่องการผลิตและการตลาด หรือแม้กระทั่งการบรรจุหีบห่อในภายหลังขอให้คุณวางใจเพราะผู้เชี่ยวชาญของเวิร์ซเทคจะมุ่งไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นเพื่อองค์กรของคุณ

เวิร์ซเทคขยายขีดความสามารถเพื่อให้ี่ครอบคลุมเอกสารต้นฉบับหลากหลายประเภท ได้แก่

 • การเตรียมเอกสารสำหรับ/จากการทดลองทางคลีนิค
 • การเตรียมเอกสารจดทะเบียนยา
 • คู่มือด้านเภสัชกรรม
 • หนังสือและคู่มืออ้างอิง
 • วัสดุการบรรจุหีบห่อ (ป้าย, ใบแทรกแพ็คเกจ ฯลฯ)
 • เอกสารด้านวิทยาศาสตร์
 • บทความทางวิชาการ
 • ระเบียบการด้านคลีนิค
 • เอกสารชุด
 • วัสดุด้านการตลาด (ใบปลิว, โบรชัวร์, จดหมายข่าว ฯลฯ)
 • ข้อมูลผู้ป่วย
 • การสำรวจ
 • เอกสารทางกฎหมาย
 • รายงานด้านพิษวิทยา
 • แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล (CRF)
 • เอกสารข้อมูล
 • เว็บไซต์ ไซต์อินทราเน็ตและเอ็กทราเน็ต