การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์กำลังแข่งขันกันไปข้างหน้าด้วยอัตราความเร็วที่ประเมินไม่ได้ ขณะที่การวิจัยในสาขานี้มีความเป็นเทคนิคและมีความหลากหลายในด้านสาขาวิชาเพิ่มมากขึ้น องค์กรต่างๆ จึงพบว่าเป็นเรื่องยากที่จะมีข้อมูลทั้งหมดและผู้ร่วมมือทำงานตามที่ต้องการอยู่ใกล้ๆ

ด้วยการเจาะตลาดใหม่ๆ ความท้าทายที่เพิ่มขึ้นของการต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและการสื่อสารข้อมูล ผลิตภัณฑ์ที่ ซับซ้อนในภาษาต่างๆ นับสิบๆ ภาษา จึงกำลังกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญ

ผนวกกับข้อกำหนดที่เข้มงวดจากบริษัทวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ ข้อบังคับเหล่านี้จึงเป็นภัยคุกคามต่อการขยายตัว ของอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ดังกล่าว

ค้นหาว่า Verztec สามารถช่วยองค์กรวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ด้วยการผสมผสานความเป็นเลิศด้านภาษา ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ระบบการจัดการคุณภาพและวิธีปฏิบัติในการประสานงานโปรเจ็คที่เป็นเอกลักษณ์ได้อย่างไร

ความสามารถของ Verztec ขยายวงกว้างเพื่อรองรับเอกสารหลากหลายประเภท:

 • แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์การแพทย์และการรักษา
 • อินเทอร์เฟซผู้ใช้สำหรับอุปกรณ์การแพทย์
 • แบบฟอร์มข้อมูลผู้ป่วย
 • สิทธิบัตร
 • การทดลองทางคลินิก
 • MSDS (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีอันตราย)
 • การยื่นข้อเสนออุปกรณ์วิทยาศาสตร์
 • รายงานและสิ่งตีพิมพ์ทางการแพทย์
 • การสื่อสารทางการตลาด
 • เว็บไซต์ ไซต์เอ็กทราเน็ตและอินทราเน็ต
 • คู่มือผู้ใช้และคู่มือการใช้งาน
 • แบบฟอร์มบันทึกทางการแพทย์
 • ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน
 • สัญญาและข้อตกลง
 • การถอดความการทดลองทางการแพทย์
 • ล่าม
 • เอกสารข้อบังคับด้านจริยธรรมและการกำกับดูแลองค์กร
 • รายงานการค้นคว้าทางการแพทย์และเกณฑ์วิธีการทดลองที่เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วย
 • เอกสารข้อมูลผู้ป่วย
 • เอกสารด้านจิตวิทยา
 • ใบสั่งยาและการวินิจฉัยโรค
 • หนังสือแนะนำผู้ใช้งานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย
 • คู่มือการใช้งาน, แผ่นพับ และซอฟท์แวร์สำหรับการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์
 • เอกสารด้านการรักษา, พิษวิทยา, เภสัชวิทยา และชีววิทยา
 • แบบสอบถามทางการแพทย์และอภิธานศัพท์เฉพาะทางการแพทย์