เนื่องด้วยผลกระทบของโลกาภิวัตน์ การค้าและการพาณิชย์ได้รุ่งเรื่องมั่งคั่งอย่างสูง ทำให้เกิดการค้าขายระหว่างประเทศบ่อยครั้งขึ้นส่งผลให้มีความจำเป็นในการจัดส่งสินค้ามากขึ้นตามไปด้วย รวมไปถึงการขนส่งที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบอื่นๆ ส่งผลถึงการขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมโลจิสติกด้วยเช่นกัน มันเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมนี้

ความจำเป็นสำหรับการสื่อสารที่ชัดเจนเมื่อต้องดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าและโลจิสติกเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก บริษัทในอุตสาหกรรมการจัดส่งสินค้าและโลจิสติกอาจจะมีความต้องการที่จะเข้าถึงตลาดในภูมิภาคอื่นๆทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน) อย่างไรก็ตาม อุปสรรคด้านภาษาอาจจะขัดขวางความสามารถของบริษัทเหล่านี้ที่จะลงมือทำ ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาและด้านแผนงานยุทธศาสตร์เชิงท้องถิ่นที่พร้อมจะทุ่มเทเตรียมงานช่วยให้บริการที่เชื่อถือได้กับธุรกิจของคุณได้เติบโตในตลาดระดับนานาชาติ

ความสามารถของ Verztec ขยายวงกว้างเพื่อรองรับเอกสารหลากหลายประเภท:

 • การแปลเอกสารต่างๆ – การเรียกร้องประกันภัย เอกสารการขนส่งสินค้า ใบแจ้งต่างๆ
 • คู่มือเชิงวิชาการ
 • เอกสารการฝึกอบรม
 • คู่มือการใช้งานเรือบรรทุกสินค้าและเรือเดินสมุทร
 • คู่มือการใช้งานเครื่องจักรกล
 • รายงานต่างๆ
 • ใบรับรอง
 • เอกสารตามมาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง
 • เอกสารจริยธรรมองค์กรเช่น คู่มือจรรยาบรรณ การฝึกอบรมจริยธรรม และอื่นๆ
 • ข้อมูลทางการตลาด (โบรชัวร์ แผ่นพับ จดหมายข่าว)
 • เอกสารทางกฎหมาย
 • ข้อมูลการจัดจ้าง
 • เวปไซต์ เอ็กซ์ทราเน็ตและอินทราเน็ตไซต์
 • การพัฒนาและยุทธศาสตร์เชิงท้องถิ่นของการอบรมออนไลน์