หน่วยงานทางเทคโนโลยีต่างกำลังปลดปล่อยนวัตกรรมใหม่ๆ ทั่วทุกมุมโลก การแข่งขันเป็นไปอย่างดุเดือดมากยิ่งขึ้นจากวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของรูปแบบวิธีการใหม่ๆ และโซลูชันเชิงสร้างสรรค์ บริษัทหลายแห่งได้ถูกกดดันอย่างหนักให้สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ของตนและสร้างฐานผู้บริโภคที่จงรักภักดี

การพัฒนาที่ผุดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้จำเป็นต้องมีวิธีการและการตลาดที่ทันต่อเวลาและเหมาะสมตามกาลเทศะ ขณะเดียวกันก็มีการเปิดตัวกลยุทธ์การขายและแผนการตลาดในระดับโลก

ความกดดันกำลังทวีเพิ่มขึ้นขณะที่บริษัทต่างช่วงชิงโอกาสที่จะก้าวเข้าไปสู่ตลาดใหม่ๆ และในระหว่างนี้ บริษัทจะต้องเผชิญกับความท้าทายว่า ทำอย่างไรจึงจะสามารถปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อส่งมอบให้กับตลาดหลากประเภทได้อย่างเหมาะสมที่สุด

ความสำเร็จของความพากเพียรพยายามดังกล่าวขึ้นอยู่กับคุณภาพของการสื่อสารเป็นสำคัญ

ค้นหาว่า Verztec สามารถช่วยหน่วยงานเทคโนโลยีชั้นนำบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการโกลบอลไลซ์เซชันด้วยบริการงานแปลที่ยืดหยุ่น ขีดความสามารถด้านการแปลแบบบูรณาการ และขีดความสามารถด้านการพัฒนาที่ส่งมอบในระดับโลกได้อย่างไร

ความสามารถของ Verztec ขยายวงกว้างเพื่อรองรับเอกสารหลากหลายประเภท:

 • การโลคัลไลซ์ซอฟต์แวร์
 • ฐานความรู้ออนไลน์
 • คู่มือผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ
 • ส่วนประกอบซอฟต์แวร์
 • เกมการศึกษา
 • วิดีโอฝึกอบรม
 • การฝึกอบรมออนไลน์ / หลักสูตรอีเลิร์นนิ่ง
 • การสื่อสารทางการตลาด
 • เว็บไซต์ ไซต์เอ็กทราเน็ตและอินทราเน็ต
 • เอกสารประกอบการฝึกอบรม
 • คู่มือผู้ใช้
 • เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ / เอกสารอ้างอิงผลิตภัณฑ์
 • คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ / คู่มือติดตั้งฉบับย่อ / คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ
 • จุดขาย บรรจุภัณฑ์และการติดฉลาก
 • เอกสารข้อบังคับด้านจริยธรรมและการกำกับดูแลองค์กร