ในขณะที่โลกมีการเชื่อมต่อข้ามทวีปกันมากขึ้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการต้องเผชิญกับความจำเป็นในกา ร สื่อสารกับประชาคมโลกที่ทวีจำนวนเพิ่มขึ้น เพื่อนำเสนอข้อมูลบริการในภาษาต่างๆ ทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และ แบบออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลากหลายเชื้อชาติ วัฒนธรรมและภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ให้บริการท่องเที่ยวและที่พักอาศัยจึงต้องทำงานกับคู่ค้าผู้ให้บริการด้านภาษามืออาชีพที่มีประสบการณ์อย่างล้ำลึกในวง การนี้โดยเฉพาะ และมีความเข้าใจวัฒนธรรมอันมั่งคั่งของกลุ่มเป้าหมายเพื่อที่จะสื่อสารด้วยระดับภาษาที่ถูกต้องเหมาะสม

ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมบริการด้านภาษา Verztec ได้ช่วยเหลือบริษัทขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการบริการ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของโบรชัวร์การตลาดและสร้างความประทับใจให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และจดหมายข่าวหลายภาษาของบริษัทเหล่านี้เรื่อยมา Verztec สามารถช่วยคุณบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการสื่อสาร หลายภาษา ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า และกำหนดเค้าโครงมาตรฐานคุณภาพระดับสูงสุดสำหรับธุรกิจของคุณ

ความสามารถของ Verztec ขยายวงกว้างเพื่อรองรับเอกสารหลากหลายประเภท:

  • เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซพร้อมฟังก์ชันการจอง
  • โบรชัวร์การตลาดและการโฆษณา
  • จุดขาย / ป้ายของโรงแรม
  • บริการล่าม
  • การฝึกอบรมและการพัฒนาที่ถ่ายทอดผ่าน CBT / LMS