เว็บไซต์นี้บริหารโดย Verztec Consulting Pte Ltd.

ข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับวิธีการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณในระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรามีดังต่อไปนี้

 

เรารวบรวมข้อมูลใดบ้าง?
ข้อมูลบน verztec.com มีการรวบรวมในสองรูปแบบ คือ
(1) แบบโดยอ้อม (ตัวอย่างเช่น ผ่านเทคโนโลยีของไซต์ของเรา) และ
(2) แบบโดยตรง (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณให้ข้อมูลในหน้าต่างๆของ verztec.com)

ตัวอย่างหนึ่งของข้อมูลที่เรารวบรวมแบบโดยอ้อมคือ ผ่านบันทึกการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตของเรา เมื่อคุณเข้าถึง verztec.com ที่อยู่อินเทอร์เน็ตของคุณ
จะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติและนำไปวางไว้ในบันทึกการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของเรา

เรารวบรวมข้อมูลจากคุณโดยตรงในหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งเราจะยกเพียงบางตัวอย่างในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ วิธีหนึ่งก็คือผ่านการใช้คุกกี้ คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูล
ขนาดเล็กที่บันทึกและเรียกข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชม verztec.com ของคุณ
ตัวอย่างเช่น วิธีการเข้าสู่ไซต์ของเรา วิธีการที่คุณนำทางไปมาทั่วทั้งไซต์ และ
ข้อมูลใดที่เป็นที่สนใจสำหรับคุณ คุกกี้ที่เราใช้ระบุตัวตนคุณเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้น
(ถ้าคุณไม่สะดวกใจกับการใช้คุกกี้ โปรดจำไว้ว่า คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยการเปลี่ยนการตั้งค่าในเมนูการกำหนดลักษณะหรือตัวเลือกในเบราว์เซอร์ของคุณ)

เราจะรวบรวมข้อมูลที่คุณสมัครใจส่งมาให้เราด้วยเช่นกัน ทั่วทั้งไซต์ เราจะเปิดโอกาสให้คุณลงทะเบียนกิจกรรมหรือการประชุม สั่งเอกสารรายงานข้อเท็จจริง หรือเข้าร่วมในการสำรวจออนไลน์ เมื่อเรารวบรวมข้อมูลชนิดนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าเหตุใดเราจึงขอข้อมูลดังกล่าวและเราจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้อย่างไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณคนเดียวว่าคุณต้องการจะให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เราหรือไม่

 

เรานำ้ข้อมูลนี้ไปใช้้อย่างไร?
เราจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาว่าสิ่งใดมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับไซต์ของเรา
เพื่อช่วยให้เราค้นหาหนทางปรับปรุงไซต์และเพื่อหาวิธีปรับแต่ง verztec.com
เพื่อทำให้ไซต์ของเรา้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์อื่นด้วยเ่ช่นกัน ซึ่งเราจะอธิบายให้คุณทราบในจุดที่เราทำการรวบรวมข้อมูล

 

เราจะแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลภายนอกหรือไม่?
ในฐานะองค์กรระดับโลก ข้อมูลที่เรารวบรวมได้อาจได้รับการถ่ายโอนระหว่างประเทศผ่านองค์กรของ Verztec ที่มีอยู่ทั่วโลก เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคล
และจะแบ่งปันข้อมูลกับที่ปรึกษาของเราเท่านั้น อาจมีบางครั้งที่เราจำเป็นต้อง
แบ่งปันข้อมูล เช่น คุกกี้ในกรณีมีการจัดกิจกรรมซึ่งเราจำเป็นต้องให้ข้อมูลลักษณะอาหารที่ต้องการแก่ผู้ให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ของเรา แต่ก็เช่นเดิม ก่อนที่เราจะส่งข้อมูลใดๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบว่าเหตุใดเราจึงขอข้อมูลนั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณคนเดียวว่าคุณต้องการจะให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เราหรือไม่

 

แล้วข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนล่ะ?
โดยทั่วไป เราจะไม่ขอรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนผ่านไซต์นี้ ถ้าเราจะขอรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เราจะขอให้คุณเห็นชอบในจุดประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ก่อน

 

แล้วความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างไร?
เราดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณบน verztec.com คุณควรเข้าใจว่าลักษณะที่เปิดกว้างของอินเทอร์เน็ตอาจทำให้ข้อมูลดังกล่า่วไหลผ่านไปยังเครือข่ายต่างๆ โดยไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัย
และอาจมีบุคคลอื่น นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ เข้าถึงและนำข้อมูลของคุณไปใช้

ถ้ามีข้อสงสัยในตอนนี้หรือระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ กรุณาติดต่อหาเรา