เนื่องจากมีทีมงานและลูกค้าหลากหลายวัฒนธรรมจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ธุรกิจต่างๆ จึงต้องการคู่ค้า ผู้ให้บริการโลคัลไลซ์เซชันที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้เพื่อขจัดช่องว่างในการสื่อสาร

ด้วยประสบการณ์กว่าหนึ่งทศวรรษในธุรกิจการโลคัลไลซ์์เซชัน Verztec ได้ว่าจ้างพนักงานประจำที่มี หน้าที่หลักคือการบริหารจัดการงานเกี่ยวกับผู้ให้บริการด้านภาษาโดยเฉพาะ และได้สร้างฐานข้อมูล ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับทรัพยากรด้านภาษา์ของเจ้าของภาษาที่อยู่ในประเทศของตัวเองทั่วโลก พร้อมความสามารถในการให้บริการภาษาต่างๆ กว่า 100 ภาษา

ทีมพนักงานเหล่านี้มีหน้าที่สรรหาและตรวจรับรองคุณสมบัติผู้ให้บริการด้านภาษารายใหม่ตามสาขา ความเชี่ยวชาญ พัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ให้บริการ รวมทั้งเสนอราคาที่ดีที่สุดตามปริมาณงาน ที่เราสามารถเสนอได้ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรม

เมื่อได้รับมอบหมายให้บริหารโปรเจ็คใดๆ จะมีการสร้างทีมสำหรับโปรเจ็คนั้นขึ้นมา ซึ่งประกอบด้วย ผู้จัดการโปรเจ็คการโลคัลไลซ์เซชันมากประสบการณ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้จัดการลูกค้า ตลอดจนผู้จัดการโปรเจ็คมัลติมีเดีย

ทีมโปรเจ็คนี้จะนำีวิธีการบริหารโปรเจ็คตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ของเรามาใช้ โดยรวมถึงการตรวจสอบกิจกรรม กำหนดเวลา และผลงานที่ส่งมอบมาในแต่ละัวัน เพื่อรับประกันผลลัพธ์ที่คงที่ และวัดผลได้

Verztec สามารถช่วยคุณในงานสื่อสารหลายภาษาในแง่มุมต่างๆ ไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งอาจรวมถึงด้านต่างๆ ดังนี้

 • งานแปลคู่มือและเอกสารที่มีศัพท์เทคนิคเฉพาะวงการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
 • งานแปลด้านกฎหมายสำหรับสิทธิบัตร สัญญาและข้อตกลง และเอกสารเผยแพร่ด้านการกำกับ ดูแลองค์กร
 • งานแปลด้านการแพทย์สำหรับรายงานการรักษา การศึกษา ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือซอฟต์แวร์ทางการแพทย์
 • การโลคัลไลซ์เซชันเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมหรือหลักสูตรอีเลิร์นนิ่งของคุณ
  อย่างสมบูรณ์
 • งานแปลเว็บไซต์ของคุณซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพโดยเจ้าของภาษา
  ในตอนท้าย
 • การจัดหน้าเอกสารและตรวจสอบคุณภาพโบรชัวร์ของคุณโดยเจ้าของภาษาก่อนพิมพ์
 • คำบรรยายหรือการพากย์เสียงวิดีทัศน์สำหรับแจกจ่ายไปยังกลุ่มประเทศเป้าหมาย
  ของคุณ
 • การพัฒนาเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ รายงานประจำปีขององค์กร หรือหลักสูตรการฝึกอบรม สำหรับองค์กร
 • ล่ามการประชุมแบบ Simultaneous พร้อมด้วยอุปกรณ์การประชุมครบครัน สำหรับ การจัดกิจกรรมของคุณ หรือล่ามติดตามเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารในการประชุม ทางธุรกิจ
 • บริการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพสำหรับการขยายธุรกิจทั่วโลก

บริการด้านการสื่อสารของเราประกอบด้วย:

 1. การแปลเอกสาร การตรวจแก้ไข และการพิสูจน์อักษรหลายภาษา
 2. Transcreation
 3. งานจัดหน้าเอกสาร หลายภาษา การพิมพ์และการกระจายสู่ต่างประเทศ
 4. การเขียนและการตรวจแก้ไขคำโฆษณาในหลายภาษา
 5. ล่ามการประชุมและล่ามนอกสถานที่
 6. การจัดหาบุคลากรหลากหลายภาษา
 7. บริการพากษ์เสียงหลายภาษา
 8. การทดสอบและการโลคัลไลซ์เซชันเว็บไซต์หลายภาษา
 9. การโลคัลไลซ์เซชันวิดีโอและคำบรรยายใต้ภาพ
 10. การโลคัลไลซ์เซชันซอฟต์แวร์และการทดสอบ
 11. การถอดเทปเสียงหลายภาษา
 12. การจัดการแบรนด์หลายภาษา
 13. เทคโนโลยีที่นำไปสู่ความเป็นสากลทางธุรกิจ
 14. ที่ปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจร
 15. การจัดการกับคำศัพท์และหน่วยความจำการแปล