เนื่องจากมีทีมงานและลูกค้าหลากหลายวัฒนธรรมจากพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ธุรกิจต่างๆ จึงต้องการคู่ค้า ผู้ให้บริการโลคัลไลซ์เซชันที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้เพื่อขจัดช่องว่างในการสื่อสาร

ด้วยประสบการณ์กว่าหนึ่งทศวรรษในธุรกิจการโลคัลไลซ์์เซชัน Verztec ได้ว่าจ้างพนักงานประจำที่มี หน้าที่หลักคือการบริหารจัดการงานเกี่ยวกับผู้ให้บริการด้านภาษาโดยเฉพาะ และได้สร้างฐานข้อมูล ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับทรัพยากรด้านภาษา์ของเจ้าของภาษาที่อยู่ในประเทศของตัวเองทั่วโลก พร้อมความสามารถในการให้บริการภาษาต่างๆ กว่า 100 ภาษา

ทีมพนักงานเหล่านี้มีหน้าที่สรรหาและตรวจรับรองคุณสมบัติผู้ให้บริการด้านภาษารายใหม่ตามสาขา ความเชี่ยวชาญ พัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ให้บริการ รวมทั้งเสนอราคาที่ดีที่สุดตามปริมาณงาน ที่เราสามารถเสนอได้ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรม

เมื่อได้รับมอบหมายให้บริหารโปรเจ็คใดๆ จะมีการสร้างทีมสำหรับโปรเจ็คนั้นขึ้นมา ซึ่งประกอบด้วย ผู้จัดการโปรเจ็คการโลคัลไลซ์เซชันมากประสบการณ์ที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้จัดการลูกค้า ตลอดจนผู้จัดการโปรเจ็คมัลติมีเดีย

ทีมโปรเจ็คนี้จะนำีวิธีการบริหารโปรเจ็คตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ของเรามาใช้ โดยรวมถึงการตรวจสอบกิจกรรม กำหนดเวลา และผลงานที่ส่งมอบมาในแต่ละัวัน เพื่อรับประกันผลลัพธ์ที่คงที่ และวัดผลได้

Verztec สามารถช่วยคุณในงานสื่อสารหลายภาษาในแง่มุมต่างๆ ไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งอาจรวมถึงด้านต่างๆ ดังนี้

 • งานแปลคู่มือและเอกสารที่มีศัพท์เทคนิคเฉพาะวงการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
 • งานแปลด้านกฎหมายสำหรับสิทธิบัตร สัญญาและข้อตกลง และเอกสารเผยแพร่ด้านการกำกับ ดูแลองค์กร
 • งานแปลด้านการแพทย์สำหรับรายงานการรักษา การศึกษา ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือซอฟต์แวร์ทางการแพทย์
 • การโลคัลไลซ์เซชันเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมหรือหลักสูตรอีเลิร์นนิ่งของคุณ
  อย่างสมบูรณ์
 • งานแปลเว็บไซต์ของคุณซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพโดยเจ้าของภาษา
  ในตอนท้าย
 • การจัดหน้าเอกสารและตรวจสอบคุณภาพโบรชัวร์ของคุณโดยเจ้าของภาษาก่อนพิมพ์
 • คำบรรยายหรือการพากย์เสียงวิดีทัศน์สำหรับแจกจ่ายไปยังกลุ่มประเทศเป้าหมาย
  ของคุณ
 • การพัฒนาเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ รายงานประจำปีขององค์กร หรือหลักสูตรการฝึกอบรม สำหรับองค์กร
 • ล่ามการประชุมแบบ Simultaneous พร้อมด้วยอุปกรณ์การประชุมครบครัน สำหรับ การจัดกิจกรรมของคุณ หรือล่ามติดตามเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารในการประชุม ทางธุรกิจ
 • บริการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพสำหรับการขยายธุรกิจทั่วโลก

บริการด้านการสื่อสารของเราประกอบด้วย:

 1. การแปลเอกสาร การตรวจแก้ไข และการพิสูจน์อักษรหลายภาษา
 2. Transcreation
 3. งานจัดหน้าเอกสาร หลายภาษา การพิมพ์และการกระจายสู่ต่างประเทศ
 4. การเขียนและการตรวจแก้ไขคำโฆษณาในหลายภาษา
 5. ล่ามการประชุมและล่ามนอกสถานที่
 6. การจัดหาบุคลากรหลากหลายภาษา
 7. บริการพากษ์เสียงหลายภาษา
 8. การทดสอบและการโลคัลไลซ์เซชันเว็บไซต์หลายภาษา
 9. การโลคัลไลซ์เซชันวิดีโอและคำบรรยายใต้ภาพ
 10. การโลคัลไลซ์เซชันซอฟต์แวร์และการทดสอบ
 11. การถอดเทปเสียงหลายภาษา
 12. การจัดการแบรนด์หลายภาษา