ด้วยเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัวไปทั่วโลก ธุรกิจจำเป็นต้องสื่อสารกับผู้ค้า หุ้นส่วนและลูกค้าจากภาษาต่างๆ การว่าจ้างและบริหารบุคลากรในท้องตลาดทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอาจเป็นสิ่งที่ท้าทายในด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างมาก

เนื่องจากเรามีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาที่ครอบคลุมกว้างขวาง เวิร์ซเทคจึงให้บริการด้านการจัดหาบุคลากรหลากหลายภาษาซึ่งช่วยลดความงบประมาณ ขั้นตอน และความกังวลใจในการบริหารได้

เวิร์ซเทคให้บริการจัดหาบุคลากรหลากหลายภาษาอันเป็นที่ต้องการของธุรกิจต่างๆ เพื่อแข่งขันในท้องตลาดปัจจุบัน ตั้งแต่การแปลล่ามในเชิงธุรกิจสำหรับผู้ให้บริการด้านการแพทย์จนถึงการโลคัลไลซ์เซชันเว็บไซต์และโปรแกรม การตรวจสอบคุณภาพในประเทศ รวมถึงการแปลเอกสารต่างๆ

เรายังให้บริการจัดหาบุคลากรหลากหลายภาษาซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาทั้งทีมในระยะสั้นและตามระยะเวลาที่ต้องการ บริการจัดหาบุคลากรของเราประกอบด้วยการจัดการที่ครอบคลุมทุกส่วนในด้านการจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านโลคัลไลซ์เซชั่น บุคลากรหลากหลายภาษาที่เหมาะสมเพื่อเป็นพนักงานประจำและพนักงานสัญญาว่าจ้าง

 • การคัดเลือกพนักงานหลากหลายภาษาแบบประจำเต็มเวลา
 • การจัดหาพนักงานหลากหลายภาษาแบบสัญญาว่าจ้าง ไม่ว่าคุณจะต้องการบุคลากรเพียงคนเดียวสำหรับทำงาน 1 สัปดาห์หรือทีมงาน 10 คนทำงาน 6 เดือน เราสามารถจัดหา คัดกรองและนำเสนอแก่ลูกค้าที่กำลังมองหาพนักงานแบบสัญญาว่าจ้างได้
 • บริการจัดหาบุคลากร เราสามารถจัดหา คัดกรองและนำเสนอผู้สมัครเพื่อทำงานเฉพาะด้านให้คุณ เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว บุคลากรเหล่านี้ถูกนำเข้าสู่ระบบการจ่ายเงินเดือนตามระบบของเวิร์ซเทค รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคลทั้งหมดในระหว่างที่ทีมของคุณจัดการเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด
 • การฝึกอบรม เราควบคุมการฝึกอบรมของบุคลากรหลากหลายภาษาที่คุณทำสัญญาไว้ตามความต้องการและขั้นตอนเฉพาะต่างๆ ของบริษัทของคุณ
 • การบริหารโครงการเราจัดการการดำเนินงานโครงการแบบวันต่อวัน รวมถึงงานด้านการบริหารทั้งหมด เช่น แผนการรายชั่วโมง ใบแจ้งราคาสินค้า กำหนดการและสถานะทางการเงิน

บุคลากรหลากหลายภาษาที่สามารถวางตำแหน่งได้มีดังนี้

 • ผู้ชำนาญการโลคัลไลซ์เซชัน
 • ผู้จัดการโครงการ
 • ผู้ชำนาญการอินเตอร์เนชันแนลไลซ์เซชัน
 • ผู้ทดสอบคุณภาพเว็บไซต์
 • ผู้ทดสอบวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • ผู้ทดสอบการค้นหาในอินเตอร์เน็ตที่ใกล้เคียง
 • ล่ามแปลภาษาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างการให้บริการด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ
 • นักภาษาศาสตร์เจ้าของภาษาเพื่อการดูแลเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์และบล็อก
 • นักภาษาศาสตร์เจ้าของภาษาเพื่อการสำรวจวิจัยตลาด
 • พนักงานขายทางโทรศัพท์เจ้าของภาษา
 • นักภาษาศาสตร์เจ้าของภาษาเพื่อการช่วยเหลือด้านเทคนิค
 • นักภาษาศาสตร์เจ้าของภาษาเพื่อการให้บริการลูกค้าสัมพันธ์
 • และอื่นๆ...

 

หากต้องการทราบว่าเวิร์ซเทคจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จไปทั่วโลกได้อย่างไร ส่งอีเมล์มาที่ enquiry@verztec.com