การปรับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีของคุณให้เป็นสากลมีความหมายมากกว่าแค่การแปลคำหรือตัวอักษร แต่หมายถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณให้ทำงานอย่างถูกต้องในประเทศอื่นและวัฒนธรรมอื่นๆ และเพื่อสนับสนุนการออกวางตลาดในแต่ละครั้ง เป้าหมายโปรเจ็คงานอินเทอร์เนชันแนลไลซ์เซชัน ประกอบด้วย

 • กำหนดโครงสร้างซอฟต์แวร์และงานแปลเพื่อลดต้นทุนการแปลและการ
  ทำงานซ้ำกับการออกวางตลาดใหม่ๆ
 • สร้างความมั่นใจว่าฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ของคุณใช้ได้ผลในทุกสถานที่และกับภาษาท้องถิ่นทั้งหมด
 • ลดต้นทุนการสนับสนุนระหว่างประเทศ
 • ลดระยะเวลาตั้งแต่การคิดค้นผลิตภัณฑ์จนถึงเวลาที่นำออกสู่ตลาด
 • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าในทุกภูมิภาค

Verztec ให้บริการประเมินเทคโนโลยีและบริการแก้ไขเพื่อระบุประเด็นต่างๆ ที่อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่พร้อมสำหรับตลาดทั่วโลก เราใช้ทั้งวิธีการแบบอัตโนมัติและแบบลงมือทำด้วยตัวเอง เพื่อแยกปัญหาในข้อเสนอทางเทคโนโลยีที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขออกมา ก่อนจะแปลข้อความการทำงาน

Verztec ตรวจสอบองค์ประกอบที่แตกต่างกันหลายประการ รวมทั้ง:

 • การสนับสนุนตัวอักษรแบบ non-ASCII ในภาษาต่างประเทศ
 • การจัดการข้อความสำหรับทิศทางตัวอักษร (ขวาไปซ้าย บนลงล่าง)
 • เนื้อหากราฟิก
 • สกุลเงิน ทศนิยม และตัวคั่นตัวเลข
 • รูปแบบวันที่
 • การใช้สีสำหรับคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น
 • องค์ประกอบที่แปลไม่ได้

ผลลัพธ์จากบริการอินเทอร์เนชันแนลไลซ์เซชันของ Verztec คือ ผลิตภัณฑ์ของคุณมีความพร้อมในระดับโลกและเป็นการเร่งกระบวนการแปลให้เร็วขึ้น ซึ่งหมายถึง เวลาในการออกสู่ตลาดเร็วขึ้น ความพึงพอใจของลูกค้ามากขึ้น และงานที่น้อยลงสำหรับการออกวางตลาดในอนาคต

 

ค้นหาว่า Verztec จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในระดับโลกได้อย่างไร
ส่งอีเมลมาหาเราที่ enquiry@verztec.com วันนี้