Verztec เป็นพันธมิตรของคุณในการจัดการแบรนด์ระดับโลก

ทุกวันนี้ธุรกิจจำนวนมากดำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความท้าทายทั้งทางด้าน ภาษาและด้านการตลาด บริษัทต่างๆ ล้วนต้องเผชิญกับตลาดที่สามารถแยกแยะ ผิด ถูกและมีความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรม การจะส่งเสริมแบรนด์อย่างสม่ำเสมอในระดับภูมิภาคหรือระดับโลก ตลาดต้องการความเอาใจใส่และการให้ความสำคัญ กับการพัฒนาและการนำเนื้อหาระดับท้องถิ่นมาปรับใช้อย่างถูกต้องกับผู้ฟังเป้าหมาย บริการด้านการจัดการแบรนด์หลายภาษาแบบองค์รวมของ VERZTEC ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ฟังที่ต้องการ และแสดงออกถึงคุณค่าผ่านทางความพยายามในการแปลภาษา เครื่องมือจัดการภาษาที่มีความยืดหยุ่นของเราช่วยสร้างความสม่ำเสมอ ในการสร้างแบรนด์และการสื่อสารขององค์กร เราให้บริการแปลและบริการ โลคัลไลซ์เซชันมากกว่า 100 ภาษา และช่วยทำให้ธุรกิจต่างๆ เกิดความสมดุล อย่างเหมาะสมระหว่างการจัดการเนื้อหาจากศูนย์กลางกับระดับภูมิภาค VERZTEC จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับคุณ ผ่านสื่อที่หลากหลายในประเทศต่างๆ เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด รวมถึงการให้ความรู้และการฝึกอบรม แบบกำหนดคุณภาพเองสำหรับทีมพัฒนาเนื้อหาของคุณ เพื่อที่เราจะได้มอบบริการควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคุณ!

Verztec ทำงานด้วยความพากเพียรที่จะสร้างแบรนด์ในระดับเดียวกันกับที่คุณคาดหวัง ว่า จะได้รับจากบริษัทโฆษณาของคุณ และหลายครั้งที่เราทำงานประสานกันอย่างใกล้ชิดกับบริษัทโฆษณาที่มีชื่อเสียง ที่ทำงานให้กับลูกค้าของเรา เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เราได้ปรับภาพลักษณ์แบรนด์ของคุณให้เหมาะสำหรับทุกตลาดเป้าหมาย

VERZTEC จัดทำการวิเคราะห์ข้ามวัฒนธรรมสำหรับผลิตภัณฑ์ แบ รนด์และบริการข้ามชาติให้กับตลาดที่กำหนด นอกจากนี้ เรายังสามารถตรวจสอบความหมายที่แฝงอยู่ในด้านการเมือง สังคม ศาสนา การศึกษา ด้านภาษาศาสตร์และด้านเทคโนโลยีเพื่อความสำเร็จของโปรเจ็ค/ผลิตภัณฑ์หรือแบรนด์ของคุณ

บริการจัดการแบรนด์หลายภาษาของ Verztec คือ โซลูชันการสื่อสารอัจฉริยะ ที่สามารถนำไปใช้อย่างได้ผล

 

ค้นหาว่า Verztec จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในระดับโลกได้อย่างไร
ส่งอีเมลมาหาเราที่ enquiry@verztec.com วันนี้