Verztec ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ มียอดขายและผลกำไรเพิ่มขึ้นโดยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้า พนักงาน และนักลงทุน

- โฆษณาวิทยุและโทรทัศน์
- วิดีทัศน์องค์กร
- วิดีทัศน์ ซีดีสาธิตผลิตภัณฑ์
- ข้อความรอสายโทรศัพท์และแอพพลิเคชันเสียงที่เกี่ยวข้อง
- เสียงบนเว็บไซต์
- ซีดี เทปและวิดีทัศน์ฝึกอบรม

Verztec ได้รวบรวมฐานข้อมูลมืออาชีพด้านการใช้์เสียงอย่างมากมายกว่า 12,000 คน มีประสบการณ์การทำงานกว่า 3 ปีขึ้นไป กระจายอยู่ในหลายๆ ประเทศ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพากย์เสียงในภาษาต่างๆ

ตัวอย่างการพากย์เสียง (*เพื่อการสาธิตเท่านั้น)

บริษัทต่างๆ ได้นำสื่อริชมีเดียมาใช้ในข้อเสนอด้านการส่งเสริมการขาย อีเลิร์นนิ่ง และการสนับสนุนกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น เสียงช่วยเพิ่มยอดขายและการเรียนรู้ ช่วยสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและปิดข้อตกลงการขายใหม่ๆ

Verztec นำพลังแห่งเสียงมาสู่ตลาดทั้งหมดของคุณ การใช้ฐานข้อมูลที่กว้างขวางของนักแปลในประเทศและศิลปินนักพากย์ ทำให้ Verztec สามารถสร้างสื่อ Rich Media ให้มีชีวิตในทุกๆ ภูมิภาค เมื่อผนวกรวมกับบริการอื่นๆ ของ Verztec เราจึงสามารถมอบบริการเสียงเพื่อแปลหรือเพิ่มประสิทธิภาพของ:

  • การสัมมนาทางเว็บ
  • การผลิตวิดีทัศน์
  • ดิจิทัลออดิโอสตรีม
  • ภาพเคลื่อนไหวแฟลช

ในการแปลเนื้อหาของคุณ Verztec จะทำงานกับบริษัทผลิตสื่อเสียงที่ดีที่สุด ในประเทศ รวมทั้งนักแปลและศิลปินนักพากย์ การนำผลิตภัณฑ์มาแปลให้เข้า กับท้องถิ่น ช่วยให้ Verztec ได้รับผลลัพธ์ชั้่นเยี่ยมในด้านมูลค่าการผลิต

ค้นหาว่า Verztec จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในระดับโลกได้อย่างไร
ส่งอีเมลมาหาเราที่ enquiry@verztec.com วันนี้