งานล่ามเป็นงานที่ซับซ้อน ซึ่งกำหนดให้ล่ามต้องเลือกใช้คำที่เหมาะสมในเกือบทันที โดยปราศจากความล้มเหลว เพราะไม่มีโอกาสที่จะทำการตรวจแก้ไข และไม่มีพื้นที่สำหรับความผิดพลาด

เพื่อความมีประสิทธิภาพ ล่ามจะต้อง:

  • มีประสบการณ์อย่างกว้างขวาง
  • มีความรู้เชิงลึกในสาขาวิชาต่างๆ
  • คำนึงถึงวัฒนธรรมที่เหมาะสมในการเลือกใช้คำและวลี
  • มีความชำนาญทั้งภาษาต้นทางและภาษาเป้าหมาย

Verztec ได้คัดสรรล่ามที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมากที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ ในทุกๆ สถานที่ทั่วโลก ล่ามของเรารอบรู้ในภาษาต่างประเทศ 45 ภาษา และมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การเงิน เทคโนโลยี กฎหมาย และการบิน

งานล่ามที่ Verztec ดำเนินการ ได้แก่ ล่ามการประชุม การดำเนินคดีในศาล การสนทนากลุ่ม ล่ามสำหรับการสัมภาษณ์ ตัวแทนสำหรับขั้นตอนการเดินทางท่องเที่ยวและขั้นตอนทางการแพทย์

 

ล่ามแบบ Simultaneous

ล่ามแบบ SIMULTANEOUS (ล่ามงานประชุม) เป็นหนึ่งในงานล่ามที่ต้องการความเชี่ยวชาญมากที่สุด เนื่องจากล่ามจะต้องแปลข้อความเป็นภาษาเป้าหมายให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำ ได้ ในขณะที่ผู้พูดพูดต่อไปเรื่อยๆ นอกจากจะต้องอาศัยความรู้อันเป็นเลิศด้านภาษาต้นทางและภาษาเป้าหมายแล้ว ยังต้องมีความคุ้นเคยกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วย พร้อมทั้งมีความสามารถที่จะรับมือกับความกดดัน มีสติปัญญาไหวพริบ และตื่นตัวอยู่เสมอ

เพื่อให้มีสมาธิสูงสุดและทำงานล่ามได้อย่างมีคุณภาพดีที่สุดเท่าที่เป็น ไปได้ โดยปกติล่ามแบบ Simultaneous จะทำงานเป็นคู่ และสลับกันทำหน้าที่ทุกๆ 1 ถึง 2 ชั่วโมง

โดยทั่วไปงานล่ามชนิดนี้มักใช้ในงานต่างๆ เช่น การประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจำเป็นต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน และผู้พูดไม่มีเวลาที่จะหยุดพักบ่อยนัก

 

ล่ามแบบ Consecutive

สำหรับงานล่ามประเภทนี้ ล่ามจะต้องแปลข้อความเป็นภาษาเป้าหมายหลังจากที่ผู้พูดพูดจบลง ผู้พูดอาจหยุดพักเป็นระยะๆ หรือจบการพูดก่อนที่ล่ามจะทำการแปล ล่ามจะต้องจดจำสิ่งที่ได้พูดไปแล้วหรือจดบันทึกไว้

 

ล่ามแบบ Whispered

งานล่ามประเภทนี้คล้ายกับล่ามแบบ Simultaneous และมักจะใช้เมื่อกลุ่มผู้ฟังของภาษาเป้าหมายมีจำนวนน้อย ล่ามจะนั่งหรือยืนใกล้กับกลุ่มผู้ฟังและพูดเบาๆ ตามที่ได้ยินกับกลุ่มเป้าหมายจำนวนน้อย งานล่ามนี้ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์

 

ล่ามแบบ Relayed

ล่ามแบบ Relayed จะใช้เมื่อเกี่ยวข้องกับภาษาเป้าหมายมากกว่าหนึ่งภาษา ล่ามคนหนึ่งจะแปลข้อความเป็นภาษากลางสำหรับล่ามภาษาอื่นทั้งหมด ซึ่งหลังจากนั้นล่ามภาษาต่างๆ จะทำหน้าที่ถ่ายทอดข้อความดังกล่าวเป็นภาษาเป้าหมายของตน ตัวอย่างเช่น ล่ามจะแปลข้อความต้นทางภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษสำหรับล่ามคนอื่นๆ ซึ่งจะทำหน้าที่แปลข้อความนี้เป็นภาษาฝรั่งเศส อาหรับ และรัสเซีย สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน

 

ล่ามทางโทรศัพท์

ดังที่ชื่อที่บอกไว้ งานล่ามประเภทนี้เกี่ยวข้องกับงานล่ามที่ดำเนินการผ่านทางการประชุมทาง โทรศัพท์ โดยทั่วไปจะใช้ในการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปพูด ภาษาต่างประเทศ เช่น เมื่อมีการประชุมที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมประชุมที่พำนักอยู่ในประเทศที่ ต่างกัน

 

อุปกรณ์งานล่าม

เรามีอุปกรณ์งานล่ามที่ทันสมัยไว้คอยอำนวยความสะดวกและดำเนินขั้นตอนงานล่ามให้สำเร็จลุล่วง

ถ้าหากคุณต้องการใช้บริการล่ามใดๆ ของเรา โปรดติดต่อสอบถามเราล่วงหน้า

หากต้องการชมภาพงานล่ามที่ผ่านมา กรุณา คลิกที่นี่.

 

ค้นหาว่า Verztec จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในระดับโลกได้อย่างไร
ส่งอีเมลมาหาเราที่ enquiry@verztec.com วันนี้