หน่วยความจำการแปล (TM) เป็นสินทรัพย์ข้อมูลที่มีความสำคัญสำหรับบริษัทที่ต้องการใช้บริการแปลงาน จำนวนมากในระยะยาว ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาได้มาก ในขณะเดียวกันยังช่วยให้ได้งานแปลที่มีคุณภาพสม่ำเสมอยิ่งขึ้นด้วย

Verztec ใช้เทคโนโลยีหน่วยความจำการแปล (TM) ในการจัดเก็บข้อมูลถาวร และทำให้แน่ใจว่ามีการนำถ้อยคำและประโยคที่แปลไว้แล้วมาใช้ประโยชน์ได้อย่าง ครบถ้วนในอนาคต การจัดการหน่วยความจำการแปล (TM) ของเรา ประกอบด้วยวิธีการ 3 ขั้นตอน: จับ จัดเก็บ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยอาศัยการจับข้อมูลในทันทีและความเข้าใจในเรื่องข้อกำหนด รูปแบบการแปล และการเลือกใช้คำศัพท์ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

ที่ Verztec เราได้นำแพลตฟอร์มที่เป็นเอกสิทธิ์ – Verztec TMLibraryTM มาใช้เพื่อจัดการสินทรัพย์ข้อมูลหน่วยความจำการแปล (TM) เช่นเดียวกันกับเอกสารอ้างอิงอื่นๆ สำหรับโปรเจ็คจากลูกค้า เพื่อผลิตงานแปลที่มีเนื้อหาสอดคล้องกันและมีคุณภาพในระดับสูง

Verztec TMLibraryTM รองรับการจัดเก็บและการใช้ประโยชน์จาก:

  • เอกสารที่แปลไว้แล้ว
  • หน่วยความจำการแปล (TM) หรือคำศัพท์ที่แปลไว้แล้ว
  • อภิธานศัพท์
  • รายการระบุคำศัพท์ที่ไม่ต้องแปล
  • มัลติมีเดียที่โลคัลไลซ์แล้ว
  • เอกสารกำหนดรูปแบบการแปล
  • เอกสารอ้างอิงอื่นๆ ที่ลูกค้าจัดเตรียมให้

 

ค้นหาว่า Verztec จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในระดับโลกได้อย่างไร
ส่งอีเมลมาหาเราที่ enquiry@verztec.com วันนี้