การโลคัลไลซ์เซชันควรทำให้ลูกค้ารู้สึกราวกับว่าผลิตภัณฑ์ของคุณสร้าง ขึ้นในประเทศของลูกค้า และโดยเพื่อนบ้านของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ควรสะท้อนภาษา วัฒนธรรม สำนวนภาษา และวิธีการดำเนินธุรกิจของลูกค้า

Verztec ได้ว่าจ้างนักแปลเจ้าของภาษาที่อาศัยอยู่ในประเทศของตัวเองนับพันคนเพื่อทำ ให้ผลิตภัณฑ์ของคุณสามารถทำตลาดได้กับคนในชาติเดียวกัน Verztec สามารถปรับขนาดกำลังคนตามความต้องการของคุณเพื่อให้สามารถส่งงานได้ทันตาม กำหนด และแปลผลิตภัณฑ์และเอกสารของคุณโดยผู้เชี่ยวชาญ

คุณค่าของนักแปลในประเทศมีมากกว่าการแลกเปลี่ยนแค่เพียงคำและวลีเท่านั้น ทีมนักแปลของเราได้เพิ่มแก่นแท้ด้านวัฒนธรรม ประเทศชาติ และภาษาศาสตร์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ของคุณ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของคุณใช้งานสะดวกและเข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะทำให้มีการนำไปใช้ในตลาดได้มากขึ้น มีส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีแต่ละประเภทต่างก็มีความต้องการพิเศษ Verztec มีบริการให้คำปรึกษาแก่บริษัทในหลายๆ ภาคส่วนที่ต้องการเพิ่มผลกำไรให้แก่บริษัท


Professional Document Translation Process

หมายเหตุ: กระบวนการข้างต้นเกี่ยวกับการแปลเอกสารระดับมืออาชีพ ดั้งเดิมแล้วได้รับการพัฒนาและดำเนินการด้วยระดับคุณภาพที่สูงสุดโดย Verztec Consulting Pte Ltd ตั้งแต่ปี 2004

 

ด้วยเทคโนโลยี:

ด้วยความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีล่าสุด ซอฟต์แวร์การแก้ไขแบบมืออาชีพ ระบบวิธีใช้ ฮาร์ดแวร์ และแอพพลิเคชันที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลสามารถอ่านได้ และเข้าใจได้ดี

 

ด้วยเนื้อหาเว็บ:

ทีมนักภาษาเจ้าของภาษาที่ประจำอยู่ทั่วโลกของเรา จะทำงานร่วมกันกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเว็บในสำนักงานของเรา เพื่อวิเคราะห์และแปลเนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณอย่างระมัดระวังเพื่อให้ เนื้อหานั้นได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีในตลาดเป้าหมาย

เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า และเพื่อให้มั่นใจว่าเว็บไซต์ที่โลคัลไลซ์แล้วของคุณจะอยู่ในอันดับที่ดี ท่ามกลางคู่แข่งในเครื่องมือค้นหาหลายภาษาของ Yahoo และ Google รวมทั้งเครื่องมือค้นหาเฉพาะประเทศที่ได้รับความนิยมอื่นๆ เช่น Baidu ในประเทศจีน และ Nifty ในประเทศญี่ปุ่น ไซต์ที่แปลแล้วของคุณรวมทั้งคำสำคัญจะได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในกระ บวนการโลคัลไลซ์เซชัน และทำการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา (SEO) เพื่อให้หน้าเว็บไซต์ของคุณติดอันดับต้นๆ

 

การบันทึกเสียง:

เสียงสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าข้อความ การแปลเสียงพูดมีความซับซ้อนเพิ่มเติมจากการที่ต้องจับคู่โทนเสียงและลักษณะ เสียงให้เข้ากับสคริปต์ที่สร้างสรรค์มาเป็นอย่างดี

 

อีเลิร์นนิ่ง:

กระบวนการนำอีเลิร์นนิ่งที่โลคัลไลซ์แล้วไปใช้ต้องอาศัยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในแง่เทคนิค วัฒนธรรม และการใช้ภาษาแบบเจ้าของภาษา

 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ:

สำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ความถูกต้องและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับมีความจำเป็นต่อความสามารถในการทำ กำไรและความปลอดภัยของมนุษย์ ฉะนั้น ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ การแพทย์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะภาษาที่ีแม่นยำจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

 

ค้นหาว่า Verztec จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในระดับโลกได้อย่างไร
ส่งอีเมลมาหาเราที่ enquiry@verztec.com วันนี้