VerztecLearning™ ฝ่ายเทคโนโลยีการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างมืออาชีพของบริษัท Verztec Consulting Pte Ltd. เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานและหลักสูตรออนไลน์สำหรับการอบรมทักษะการพัฒนาบุคคล (Soft skills) ทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะด้าน IT ทักษะด้านธุรกิจและการจัดการโครงการ

verzteclearning

 

ตลอดเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลายๆ บริษัททั่วโลกต่างกำลังเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรมจากการเรียนรู้ใน ห้องเรียนแบบดั้งเดิมมาเป็นการให้ความรู้พนักงานด้วยการฝึกอบรมออนไลน์กันมากขึ้น การเปลี่ยนแปลง นี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางได้เป็นอย่างมาก

ปัจจุบัน การฝึกอบรมออนไลน์สำหรับองค์กรเป็นเรื่องที่เป็นไปได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่ ทั่วโลก สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต โดยบริษัทที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดคือ บริษัทที่ ขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศและจำเป็นต้องกระจายการฝึกอบรมไปยังพนักงานในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก

กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของธุรกิจคือ การรับประกันว่าพนักงานมีความรู้และเครื่องมือที่เหมาะสม ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หลักสูตรการฝึกอบรมที่ผ่านการแปลเป็นภาษาและวัตนธรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า เป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพสูง เมื่อทำีการฝึกอบรมบุคลากรที่มีพื้นเพมาจากหลากหลายวัฒนธรรม Verztec นำประสบการณ์และความชำนาญในการพัฒนาและโลคัลไลซ์ผลิตภัณฑ์สำหรับตลาด นานาชาติมาใช้ในการช่วยออกแบบ พัฒนา โลคัลไลซ์และปรับปรุงโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับ องค์กรของคุณ เพื่อให้กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายของคุณจากหลากหลายวัฒนธรรมสามารถเก็บเกี่ยว ผลประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ Verztec ยังร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจชั้นเิลิศหลายรายในการพัฒนาไลบรารี หลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ครอบคลุม เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะประเด็นด้านประสิทธิภาพการทำงาน ความสามารถในการเป็นผู้นำ การฝึกอบรมทาง วัฒนธรรม และการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรเหล่านี้พร้อมใช้งานในภาษาต่างประเทศกว่า 60 ภาษา และได้รับผลตอบรับเชิงบวกมากมายจากองค์กรธุรกิจชั้นนำระดับโลกหลายแห่ง

บริการด้านการให้ความรู้ของเราประกอบด้วย:

  1. การพัฒนาอีเลิร์นนิ่งตามที่ลูกค้ากำหนด
  2. การโลคัลไลซ์เซชันอีเลิร์นนิ่งคอร์สแวร์
  3. หลักสูตรการฝึกอบรมสำเร็จรูปชนิดกำหนดเอง
  4. หลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสานชนิดสำเร็จรูป (OTS)
  5. หลักสูตรการฝึกอบรมที่นำโดยผู้สอนและเวิร์คช็อป
  6. ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS) และการบริหารโปรแกรม