การเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ที่นำเอาคุณประโยชน์ของการเรียนรู้แบบออนไลน์ในรูปแบบที่ผู้เรียนกำหนดได้เองมาผสมผสานกับการฝึกอบรมที่นำโดยผู้สอน

ด้วยการรวมวิธีการฝึกอบรมแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน เป้าหมายของการเรียนรู้แบบผสมผสานคือ การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมที่สุด โดยนำเอาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมาใช้ รวมทั้งการใช้วิธีการฝึกอบรมที่นำโดยผู้สอนที่เหมาะสมที่สุด อาทิ การทำเวิร์คช็อปเชิงโต้ตอบที่มุ่งเน้นการแสดงบทบาทสมมติ การอภิปรายกลุ่ม และการเล่นเกมส์เพื่อเสริมสร้างความชื่นชอบและความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรให้มากขึ้น

พนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีความสำคัญและมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนบริษัทสู่ความสำเร็จ ด้วยเหตุนี้ จึงถือเป็นเรื่องสมเหตุสมผลทางธุรกิจที่จะลงทุนเพื่อการพัฒนาและการเรียนรู้ของพนักงาน

ยกระดับโปรแกรมการเรียนรู้และการพัฒนาของบริษัทคุณด้วยหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสานชนิดสำเร็จรูป (OTS) ของเรา

การใช้แนวคิด เนื้อหา และเทคโนโลยีการเรียนรู้ล่าสุดที่พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ ซึ่งออกแบบมาโดยคำนึงถึงผู้บริหารที่มีภาระงานรัดตัวในยุคนี้ ไลบรารีสำเร็จรูป (OTS) ของ Verztec จึงนำเสนอหลักสูตรต่างๆ มากมายที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ในยามว่าง อีกทั้งยังมีเวิร์คช็อปติดตามผลที่ดำเนินการโดยผู้สอนเป็นทางเลือกอีกด้วย

หลักสูตรประสิทธิภาพสูงเหล่านี้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้สามารถถ่ายทอดเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ได้อย่างน่าสนใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่คุณกำหนดไว้

หลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสานชนิดสำเร็จรูป (OTS) ของเรา ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้

  • การว่าจ้างเพื่อความสำเร็จ: การสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุด
  • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
  • ศิลปะที่นุ่มนวลของการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การยุติข้อขัดแย้งในสถานที่ทำงาน
  • การจัดทำการประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การขจัดความเครียดและการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงานให้ดีขึ้น

กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ การเรียนรู้ของ Verztec เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมที่เปิดให้บริการ

 

ค้นพบคุณประโยชน์ของการเรียนรู้แบบผสมผสานสำหรับองค์กรของคุณได้แล้ววันนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมลหาเราที่ learning@verztec.com.