วิธีการที่คุณนำเสนอ EDM ของคุณจะเป็นเครื่องตัดสินว่า EDM นั้นจะถูกลบทิ้งลงถังขยะ หรือมีความน่าสนใจมากเพียงพอที่จะทำให้ผู้อ่านเลื่อนหน้าจอลงมาและอ่านข้อความตามที่ EDM ตั้งใจจะถ่ายทอด

Verztec เข้าใจดีว่า แนวคิด เนื้อหา และการออกแบบ คือ องค์ประกอบหลักที่สร้างความสำเร็จหรือความล้มเหลวให้กับ EDM เราพัฒนา EDM ที่สร้างสรรค์และดึงดูดสายตา ซึ่งสามารถนำเสนอข้อมูลสำคัญเพียงเหลือบมองแค่แวบเดียว เพื่อดึงดูดผู้อ่านให้หันมาสนใจ จึงสามารถเพิ่มจำนวนการคลิกชมได้อย่างรวดเร็ว

บริการทำการตลาดด้วยอีเมลและ EDM ที่ครบถ้วนของเรา ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้วยการแปลเป็นภาษาต่างประเทศกว่า 100 ภาษา ประกอบด้วย บริการส่งอีเมลจำนวนมาก (Email Blast) การติดตามแคมเปญและการรายงาน เพื่อให้คุณสามารถติดตามประสิทธิผลของการทำแคมเปญการตลาดผ่านทางอีเมลทั่วโลก

 

ค้นหาว่า Verztec จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในระดับโลกได้อย่างไร
ส่งอีเมลมาหาเราที่ enquiry@verztec.com วันนี้