ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบ หัวใจสำคัญของกลยุทธ์ของเราก็คือ การเป็นพันธมิตรกับองค์กรการกุศลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับองค์กรการกุศลที่ทำงานทางด้านการช่วยเหลือผู้เยาว์ในสังคม

เราเชื่อมั่นอย่างสูงว่า การเป็นพันธมิตรที่ประสบความสำเร็จกับองค์กรการกุศลที่มีแนวคิดเดียวกันจะทำให้ Verztec สามารถช่วยเปลี่ยนชีวิตของเด็กและวัยรุ่นในทางที่ดีขึ้น

หากต้องการเป็นพาร์ทเนอร์และเข้าร่วมกับเราในการสนับสนุนพาร์ทเนอร์การกุศล สามารถติดต่อเราได้ที่ charity@verztec.com

 

1. Life Community Services Society (สิงคโปร์)

lcss-logo

 

Life Community Services Society (LCSS) ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลแบบไม่แสวงหาผลกำไรในปีค.ศ. 1996 LCSS เป็นสมาชิกของ National Council of Social Service (NCSS) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2003 LCSS ได้รับมอบสถานะ Institution of Public character (IPC) ในปี 2005 LCSS เป็นที่รู้จักจากความพยายามในการเชื่อมต่อช่องว่างระหว่างช่วงวัยด้วยการชนะรางวัล "Best Grandparenting and Intergenerational Bonding Programme" (โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบรรพบุรุษและระหว่างช่วงวัยดีเด่น) ของ SM Goh Chok Tong ที่จัดโดย MCYS

LCSS มีบริการหลักอยู่ 4 อย่าง มีผู้ใช้บริการมากกว่า 950 ราย

  1. 1. Life Student Care (LSC) เข้าถึงนักเรียนระดับประถมศึกษาในบริเวณส่วนกลาง (ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติ ภาษา หรือศาสนาใด) โดยทำการดูแลนักเรียนอย่างมีคุณภาพ ในปัจจุบัน LCSS มีศูนย์ดูแลนักเรียน 3 แห่ง ตั้งอยู่ใน Hougang, Sengkang และ Yishun โดยให้ความสำคัญกับเด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจนและขาดแคลน ในปัจจุบัน LCSS มีศูนย์ดูแลนักเรียน 3 แห่ง ตั้งอยู่ใน Hougang, Sengkang และ Yishun โดยให้ความสำคัญกับเด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจนและขาดแคลน
  2. Mighty Kids, Families & Community (MKFC) พยายามปลูกฝังความมั่นใจในตัวเด็กแต่ละคนและกระตุ้นให้เขาเหล่านั้นมีชีวิตที่มีคุณภาพ ก่อเกิดประโยชน์อย่างที่ตั้งใจ
  3. Friends of Youth (FOY) พยายามช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่เยาวชน (อายุ 12-19 ปี) ที่ผู้ปกครองถูกจองจำอยู่ในเรือนจำในอดีตหรือในปัจจุบัน
  4. โครงการ Friends of Children (FOC) จะใช้วิธีการแทรกแซงโดยให้ความดูแลเอาใจใส่และความช่วยเหลือแก่เด็ก (อายุ 7-13 ปี) ที่ผู้ปกครองถูกจองจำอยู่ในเรือนจำในอดีตหรือในปัจจุบัน
  • 2015 - กิจกรรมประดิษฐ์สวนขวดแก้ว, สิงคโปร์

  • 2014 - กิจกรรมประดิษฐ์กรอบรูปกระจกสีกับเด็กๆจาก LCSS ประเทศสิงคโปร์

  • 2012 - ปั้นดินกับเด็กๆ จาก LCSS ประเทศสิงคโปร์

  • เยี่ยมชมฟาร์มกบและแพะ ปี 2554 ประเทศสิงคโปร์

  • เยี่ยมชมสโนว์ซิตี้ประเทศสิงคโปร์ ปี 2553 ประเทศสิงคโปร์

หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับ LCSS หรือร่วมทำงานกับเราในส่วนของคุณเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โปรดเยี่ยมชมที่ เว็บไซต์ของ LCSS

 

2. Intercultural Theatre Institute (สิงคโปร์)

iti-logo

Intercultural Theatre Institute ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 โดยเป็นโรงเรียนการละครอิสระเพื่อศิลปินร่วมสมัย ซึ่งถือว่าเป็นกิจการที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีความพิเศษในการฝึกฝนด้านการละคร การสื่อสารด้านสังคมและวัฒนธรรม และความเข้าใจมนุษย์

มูลนิธิศิลปะแห่งนี้จัดการเรียนการสอนโปรแกรมฝึกฝนนักแสดงมืออาชีพที่เน้นการฝึกซ้อม หลักสูตร 3 ปี ได้รับประกาศนียบัตร Professional Diploma in Intercultural Theatre (Acting)

ด้วยพื้นฐานจากวิสัยทัศน์ของ กัว เปา คุน ผู้ร่วมก่อตั้ง นี่จึงเป็นโปรแกรมเดียวในโลกที่ก่อตั้งขึ้นบนระเบียบวิธีการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอย่างเคร่งครัด โดยมีความคิดเห็นเพื่อสร้างสรรค์การละครร่วมสมัยที่แท้จริง นักเรียนของสถาบันเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาจากผู้มีพรสวรรค์จำนวนมากทั่วทั้งทวีปเอเชียและอื่นๆ

เวิร์ซเทคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมใน Intercultural Theatre Institute


หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Intercultural Theatre Institute หรือร่วมงานกับเราเพื่อช่วยอนุรักษ์ความสามารถอันยอดเยี่ยม โปรดเยี่ยมชม เว็บไซต์ของ Intercultural Theatre Institute

 

3. St. Vincent Home

St. Vincent Home St. Vincent Home

St. Vincent Home เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียน ในสังกัดของ Catholic Welfare Services ประเทศสิงคโปร์

St. Vincent Home เป็นบ้านพักอาศัยสำหรับคนชราที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถทำกิจกรรมประจำวันของตัวเองได้ โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาชุมชน ผู้พักอาศัยที่บ้านพักแห่งนี้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากสาธารณะเนื่องจากไม่มีญาติพี่น้องใกล้ชิดที่คอยดูแลพวกเขาได้

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ St. Vincent Home หรือต้องการสนับสนุนโครงการกุศลนี้ร่วมกับเรา โปรดเข้าไปที่ เว็บไซต์ St. Vincent Home .