การแข่งขันกอล์ฟการกุศล Life Community Services Society Golf Charity ปี 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์

เวิร์ซเทครู้สึกยินดีที่จะได้เป็นผู้บริจาคให้กับงานแข่งขันกอล์ฟการกุศล Life Community Services Society (LCSS) Golf Charity ปี 2017 การแข่งขันจัดขึ้นที่ Warren Golf & Country Club ในวันที่ 4 สิงหาคม 2017 และได้รับเกียรติจากแขกกิตติมศักดิ์ คุณ ฌอน เคียน เพง สมาชิกผู้แทนราษฎรของกลุ่ม Marine Parade GRC ซึ่งสามารถระดมทุนได้มากถึง 230,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อบริจาคให้กับเด็กๆ ผู้ด้อยโอกาส

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Life Community Services Society
โปรดดูที่เว็บไซต์ www.life-community.org/กิจกรรมวิ่ง Running Hour 2017 สิงคโปร์

ทีมเวิร์ซเทคเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง Runninghour 2017 ที่จัดขึ้นที่ Bedok Reservoir Park ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2017 Runninghour เป็นงานแข่งวิ่งงานเดียวในสิงคโปร์ที่ผู้เข้าแข่งขันจะได้วิ่งร่วมกับนักวิ่งรายอื่นๆ ที่เป็นบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อร่วมมือกันไปให้ถึงเส้นชัย ทางบริษัทเวิร์ซเทคและผู้จัดงานช่วยกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและปลูกฝังให้ประเทศสิงคโปร์กลายเป็นประเทศที่ดูแลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษอย่างครอบคลุม

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการวิ่งนี้ โปรดเยี่ยมชม http://www.runninghour.com/St. Vincent Home สิงคโปร์

ในช่วงเทศกาลตรุษจีน บริษัทเวิร์ซเทคได้ระดมทุนเพื่อซื้อเสบียงอาหารและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรา St. Vincent Home และทีม CSR ของเรายังได้ส่งสิ่งของต่างๆ ให้แก่สมาชิกบ้านพักคนชราเป็นการส่วนตัวอีกด้วย การที่เราได้เห็นคนอื่นๆ มีความสุขกับสิ่งของชิ้นใหม่ในปี 2017 นี้เป็นสิ่งที่มีความหมายกับเราอย่างมาก


2016


University-YMCA (Uni-Y) SMU ISP Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่

บริษัทเวิร์ซเทคมีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนพันธมิตรของเราอย่างมหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ในการเดินทางไปเยือนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมโครงการงานบริการชุมชนในต่างประเทศเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

โครงการ University-YMCA (Uni-Y) SMU ISP Chiang Mai นี้จัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมวายเอ็มซีเอ (YMCA) ในระหว่างวันที่ 4 ถึง19 ธันวาคม 2016 และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคนหนุ่มสาวให้หันมาทำประโยชน์เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นของตนเองและในต่างประเทศ ในการนี้ ทางสมาคมได้ร่วมมือกับโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ซึ่งเป็นสถานศึกษาท้องถิ่นในเชียงใหม่เพื่อ (1) พัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน และ (2) พัฒนาปรับปรุงมาตรฐานด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่วิดีโอ https://youtu.be/-OZOzmZBZiEการแข่งขันกอล์ฟการกุศล Life Community Services Society Golf Charity 2016 ณ ประเทศสิงคโปร์

บริษัทเวิร์ซเทคมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล Life Community Services Society (LCSS) Golf Charity 2016 ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นที่สนามแห่งใหม่ของ Singapore Island Country Club ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2016 และได้รับเกียรติจากนาย ฌอน เคียน เพง รองโฆษกรัฐบาลเข้าร่วมการแข่งขันด้วย โดยสามารถระดมเงินทุนได้ถึง 300,000 ดอลลาร์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการและค่าใช้จ่ายสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ LCSS มากกว่า 1,000 ราย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Life Community Services Society ได้ที่ www.life-community.orgการวิ่ง Run & Raisin 2016 สิงคโปร์

เวิร์ซเทคเข้าร่วมการวิ่งการกุศล Run & Raisin' ที่จัดโดย TOUCH Young Arrows (TYA)

ปีนี้ เป้าหมายการระดมทุนอยู่ที่ $250,000 เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กและครอบครัวกว่า 570
รายที่ต้องการความช่วยเหลือจาก TYA นอกจากนั้นแล้ว หวังว่าการวิ่ง Run & Raisin’
จะช่วยให้สาธารณชนตระหนักถึงการทำหน้าที่ของ TYA ในชุมชน
รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพด้วย

เงินทุนที่ได้รับบริจาคมาจะนำไปช่วย TYA ในการจัดกิจกรรมตลอดปีและโครงการรายสัปดาห์ให้แก่เด็กๆ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการวิ่งในครั้งนี้ โปรดเข้าไปที่ http://tyarunandraisin.com/เวิร์คช็อป Therapy Box Making, สิงคโปร์

ทีมงานเวิร์ซเทคและเด็กๆ ผู้รับผลประโยชน์จำนวน 30 คนจาก Life Community Services Society (LCSS) ได้เข้าร่วมเวิร์คช็อป Therapy Box Making เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2016 พนักงานทุกคนของบริษัทเวิร์ซเทคจับคู่กับเด็กเพื่อช่วยประดิษฐ์กล่องแสนสุขที่ประกอบด้วยรูปภาพและสิ่งของต่างๆ ที่ทำให้เด็กๆ มีความสุข เด็กๆ ได้นำกล่อง Therapy Box ของตัวเองกลับบ้านด้วย

*ใบหน้าของเด็กๆ ถูกทำให้เป็นพิกเซลเพื่อปกปิดรูปพรรณกิจกรรมวิ่ง Terry Fox Run 2016, สิงคโปร์

ทีมเวิร์ซเทคเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง Terry Fox Run ซึ่งเป็นรายการวิ่งประเภท 1 วันที่ใหญ่ที่สุดในโลก กิจกรรมวิ่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนสำหรับงานวิจัยโรคมะเร็ง ครอบคลุมพื้นที่ถึง 60 ประเทศซึ่งรวมถึงประเทศสิงคโปร์ด้วย

เงินทุนที่ได้จากงานอีเวนต์นี้จะมอบให้แก่องค์กร Singapore Cancer Society เพื่อการวิจัยด้านโรคมะเร็งในสิงคโปร์ ในปีที่แล้ว กิจกรรมวิ่ง Terry Fox Run สิงคโปร์ และโรงเรียน Canadian International School ระดมเงินทุนได้ถึง 240,000 ดอลลาร์เพื่อการวิจัยด้านโรคมะเร็งในสิงคโปร์

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการวิ่งนี้ โปรดเยี่ยมชม http://www.canadians.org.sg/Terry-Fox-Run-2016.html