เยี่ยมชมเมืองหิมะ สิงคโปร์

วันเสาร์ที่มีความสนุกสนานอย่างเต็มเปี่ยมกับเด็กๆ ที่น่ารักของ LCSS สถานที่ซึ่งเย็นจัด ท่ามกลางหิมะ และไอศกรีม ทำให้เป็นกิจกรรมที่มีความสนุกสนานอย่างแท้จริงTorturecare, สหราชอาณาจักร

ทีม Verztec แสดงถึงความใส่ใจต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการทารุณกรรม โดยการมอบเงินส่วนหนึ่งให้กับมูลนิธิทางการแพทย์ และเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดย Torturecareแคนนอน ซุปเปอร์ซีรีส์ สิงคโปร์

Verztec เข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันโบว์ลิ่ง ซึ่งร่วมจัดงานโดยแคนนอน สิงคโปร์ และสหพันธ์โบว์ลิ่งแห่งสิงคโปร์ มีการระดมทุนสำหรับ BOWLinks ซึ่งจะนำไปช่วยเด็กๆ ที่มีความต้องการพิเศษการสนับสนุนการผลิตยูซอฟฟ์ ฮอลล์ แดนซ์ สิงคโปร์

Verztec เป็นหนึ่งในผู้ให้การสนับสนุนสำหรับการผลิตยูซอฟฟ์ ฮอลล์ แดนซ์, ‘A Matter of Heart’ ผ่านช่องทาง ‘กองทุนยูซอฟฟ์ ฮอลล์ เบอร์ซารี่’ ซึ่งช่วยบรรเทาภาระทางการเงินของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเยี่ยมชม เซนต์วินเซนต์โฮม สิงคโปร์

ทีม Verztec ได้นำความสนุกสนานสู่ชาวเซนต์วินเซนต์โฮม ระหว่างเทศกาลตรุษจีน มีการรับประทานอาหารกลางวันอย่างเอร็ดอร่อย การจับสลาก และการร่วมสนทนาอย่างสนุกสนาน ทำให้เป็นวันที่ควรค่าแก่การจดจำทีเดียว


 

2009


กาล่าไนท์ SASCO สิงคโปร์

Verztec มีความภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักสำหรับงานกาล่าไนท์ SASCO (Singapore Amalgamated Services Co-operative Organization Ltd) ประจำปี 2009 กิจกรรมนี้ถือว่าประสบความสำเร็จและระดมเงินบริจาคได้สูงถึง $480,000 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายของบ้านพักคนชรา และจัดซื้ออุปกรณ์การออกกำลังกายให้แก่คนชราผู้พักอาศัยมินิมาราธอน Bangkok Post กรุงเทพฯ

สมาชิกทีมงาน Verztec หลายท่านได้ร่วมวิ่งมาราธอน ซึ่งเป็นการวิ่งการกุศลที่จัดโดยหนังสือพิมพ์ Bangkok Post โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินทุนช่วยเหลือด้านการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส


 

2008


Loyang Tua Pek Kong - การแข่งขันกอล์ฟการกุศล Punggol East ประจำปี 2008 สิงคโปร์

Verztec ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ซึ่งระดมเงินบริจาคได้ถึง $180,000 เงินทุนดังกล่าวจะนำไปสนับสนุนชุมชนและโครงการสวัสดิการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในเขต Punggol East ที่มีความเดือดร้อน