ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เรามีโอกาสได้รับรางวัลมากมายอันเนื่องมาจากความพยายามและความทุ่มเทของทีมงานของเราในการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าของเราทุกคน

 

รางวัล NS Advocate Award 2016 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและชุมชนที่ให้การสนับสนุนการเกณฑ์ทหารอย่างจริงจังองค์กรที่มีความทุ่มเทเป็นพิเศษจะได้รับรางวัลนี้ซึ่งเปรียบเสมือนการแสดงความขอบคุณสำหรับที่องค์กรเหล่านี้ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงมีการกำหนดนโยบายและแสดงบทบาทเชิงรุกต่างๆ อีกด้วย

รางวัลนี้ได้รับการประเมินโดย Advisory Council on Community Relations in Defence (ACCORD)


โดย Company of Good เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เป็นโครงการที่สนับสนุนให้ธุรกิจต่างๆ เป็นผู้ให้และแบ่งปันแก่สังคมมากยิ่งขึ้น โครงการนี้พัฒนาขึ้นโดย National Volunteer & Philanthropy Centre (NVPC) ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์ธุรกิจสิงคโปร์ Singapore Business Federation Foundation (SBFF) และได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม ชุมชนและเยาวชน (MCCY)


บริษัทเวิร์ซเทครู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลให้เป็นหนึ่งใน 50 บริษัทผู้ให้บริการด้านภาษาชั้นนำของโลก (50 Language Service Providers Globally) ในปี 2013 และปี 2016 จาก Common Sense Advisory

Common Sense Advisory คือบริษัทค้นคว้าวิจัยอิสระที่ตั้้งอยู่ในรัฐแมสซาชูเซตส์

กลุ่มจัดอันดับ “Singapore 1000” (Singapore 1000, Singapore SME 1000, Singapore International 100 และ Fastest Growing 50) คือรายงานประจำปีอันทรงเกียรติซึ่งแสดงผลการจัดอันดับบริษัทที่ดีที่สุดของสิงคโปร์เป็นประจำทุกปีมาเป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษ

การจัดอันดับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและประเมินความสำเร็จของธุรกิจบนพื้นฐานของตัวชี้วัดทางการเงิน เช่น ผลประกอบการ กำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และผลประกอบการในต่างประเทศโดยจะพิจารณาทุกบริษัทและไม่รับการเสนอชื่อด้วยวิธีการจ่ายค่าธรรมเนียม ในแต่ละปี “Singapore 1000” จะวิเคราะห์หลักฐานการตรวจสอบทางการเงินกว่า 70,000ชิ้นเพื่อสรรหาบริษัทและธุรกิจขนาดย่อมระดับแนวหน้าในสิงคโปร์จำนวน 1,000 แห่ง

รางวัลขวัญใจผู้บริโภค InfluentialBrands™ นี้ได้รับแรงขับเคลื่อนจากความเข้าใจอันลึกซึ้งของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกแบรนด์ในเซกเมนต์นี้ ซึ่งการเลือกดังกล่าวเป็นปัจจัยหลักที่อาจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ และวิธีที่แบรนด์ต่างๆ จะนำผลการค้นหามาใช้เพื่อสร้างความผูกพันกับลูกค้าให้มากขึ้น

Verztec มีความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล InfluentialBrands™ award - Top Brand 2015 โดยเป็นผู้ชนะในประเภทการบริการธุรกิจระดับมืออาชีพ

รางวัล Superbrands ส่งเสริมวินัยของการสร้างแบรนด์และเฉลิมฉลองความสำเร็จของแบรนด์ชั้นนำระดับนานาชาติและแบรนด์ท้องถิ่นในสิงคโปร์ อันเป็นรางวัลที่มอบให้แก่แบรนด์ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจแบบ B2B ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานระดับโลกขององค์กร Superbrands Verztec มีความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Business Superbrands 2014 Award

Emerging Enterprise Award เป็นรางวัลภายในประเทศเพียงรางวัลเดียวที่มอบให้กับองค์กรธุรกิจที่มีผลประกอบการประจำปีสูงสุดถึง 15 ล้านดอลลาร์ โดยเริ่มมอบรางวัลอย่างเป็นทางการในปี 2551 และมี The Business Times และ OCBC Bank ร่วมกันมอบรางวัล พร้อมด้วยผู้สนับสนุนมากมายไม่ว่าจะเป็น SPRING Singapore, NUS Extension, Acorn Marketing & Research Consultants, SingTel, MasterCard และ RSM Chio Lim ซึ่งยังทำหน้าที่เป็นองค์กรตรวจสอบบัญชีอีกด้วย

หลักเกณฑ์ในการมอบรางวัล ได้แก่ วิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร, แบบจำลองทางธุรกิจ, ประสิทธิภาพด้านการบริหาร, ไมล์สโตนและความสำเร็จ และการนำรางวัลที่ได้รับไปใช้รางวัล Singapore Prestige Brand Award (SPBA) ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมวิสาหกิจขนาดกลางและเล็ก และหนังสือพิมพ์ Lianhe Zaobao เพื่อยกย่อง แบรนด์ที่คู่ควรของสิงคโปร์ที่ได้พิสูจน์ตัวเองผ่านความริเริ่มต่างๆ มากมายในการสร้าง สรรค์แบรนด์ของตนเอง รางวัลนี้ยกย่องแบรนด์ที่คู่ควรซึ่งได้รับการพัฒนาและจัดการผ่านกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพ

Verztec มีความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้ชนะรางวัล SPBA ถึง 3 ครั้ง คือ SPBA Promising Brands ในปี 2010, SPBA Established Brands ในปี 2013 และ 2014

รางวัล SME1 Asia Awards 2012 นี้เป็นการรับรองคุณค่าของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SME ที่ประสบความสำเร็จในสิงคโปร์และเอเชียซึ่งมีความรับผิดชอบในด้านสังคม รางวัลนี้ถือเป็นการยืนยันสำหรับบริษัทต่างๆ ว่ามีผู้เห็นคุณค่าในเรื่องของภารกิจและความพยายามอย่างดีของบริษัทนั้นๆ ในด้านความประหยัด ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน รางวัล SME1 Asia Awards มีเป้าหมายในการเชื่อมโยงสังคมตื่นตัวของผู้นำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อแบ่งปันความเห็นทางธุรกิจและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

เวิร์ซเทคได้รับรางวัล Overall Top Winner Award – Prominent Category ของงาน SME1 Asia Awards 2012

รางวัล Spirit of Enterprise (SOE) ส่งเสริมและเพิ่มพูนจิตวิญญาณแห่งการประกอบการด้วยการยกย่องผู้ประกอบการอิสระในประเทศที่ได้แสดงความเป็นเลิศและแรงขับเคลื่อนในสาขาธุรกิจของตนเอง คณะกรรมการตัดสินรางวัล SOE จะคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลโดยพิจารณาจากผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจได้อย่างดีเยี่ยม ควบคู่ไปกับคะแนนโหวตจากประชาชนทั่วไป

รางวัล Promising SME 500 ยกย่องธุรกิจที่เป็นเลิศในเอเชีย การคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัลจะคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์การตัดสินที่เข้มงวด ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินธุรกิจในด้านความหลักแหลมด้านการเป็นผู้นำ การใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มแก่ธุรกิจและลูกค้า ผลประกอบการทางธุรกิจที่สม่ำเสมอ การมีทัศนคติที่เป็นบวก และศักยภาพสำหรับการเติบโตมากยิ่งขึ้น

เวิร์ซเทคได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในผู้ได้รับรางวัล Top 50 Language Service Providers ทั่วโลก ประจำปี 2013 และรางวัล Top 30 Language Service Providers ประจำปี 2015 สำหรับเอเชีย โดย Common Sense Advisory

Common Sense Advisory เป็นบริษัทวิจัยอิสระซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐแมสซาชูเซตส์