Verztec ได้ทำงานเป็นผลสำเร็จให้แก่บริษัทต่างๆ ที่มีอัตราการรักษาลูกค้าไว้ถึง 93.6% เราภูมิใจในความสำเร็จของลูกค้าที่เราได้ให้บริการด้วยความทุ่มเทและความอุทิศตนสูงสุด Verztec ได้ทำงานร่วมกับลูกค้าในการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรและช่วยเหลือลูกค้าให้เจริญเติบโตก้าวหน้า