"เราขอขอบคุณทีมงานจากบริษัทเวิร์ซเทคสำหรับความเป็นมืออาชีพและการบริการอันยอดเยี่ยม คุณ Eric และทีมงานมีความกระตือรือร้นและความอดทนในการให้การสนับสนุนบริการในช่วงการพัฒนาและปรับใช้ได้เป็นอย่างดี ทีมงานสามารถแก้ไขปัญหาและดำเนินการปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วตลอดโครงการ เรารู้สึกยินดีที่เราสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่หวังไว้และบริหารจัดการโครงการจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี บริการหลังการขายเองก็มีความเสมอต้นเสมอปลาย และทางทีมงานยังให้ความช่วยเหลือในการติดตามผลเป็นอย่างดี

เราขอขอบคุณบริษัทเวิร์ซเทคอีกครั้งสำหรับการดำเนินการโครงการให้สำเร็จลุล่วง ขอบคุณมาก!"

Lim Ting Ji
หัวหน้า (ฝ่ายรพัฒนาองค์กร)
แผนกวางแผนและพัฒนา CDC
People’s Association


“เมื่อเร็วๆ นี้ ทางเราได้เสร็จสิ้นการดำเนินโครงการและขั้นตอนต่างๆ ร่วมกับเวิร์ซเทค อันได้แก่:

  • ออกแบบหลักสูตร E-learning การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นโดยใช้ Adobe Captivate
  • จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้เบื้องต้นฉบับภาษาอินโดนีเซีย
  • จัดทำสตอรี่บอร์ดและถ่ายทำวิดีโอเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
  • แปลบทภาพยนต์เป็นภาษาไทย/ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาพม่า
  • บันทึกเสียงพากย์ทุกภาษาของวิดีโอ
  • จัดทำวิดีโอรักษาความปลอดภัยจนเสร็จสมบูรณ์ทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาไทย/ภาษาพม่ากและภาษาอินโดนีเซีย

เวิร์ซเทคและผู้จัดการโครงการที่เกี่ยวข้องสามารถรักษาความเป็นมืออาชีพได้และยังสามารถค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ถึงแม้อีลินน์และทีมของเธอไม่ได้มีเรือไว้ใช้สำหรับงานขนส่งโดยเฉพาะหรือไม่มีความรู้ในด้านการขนส่ง แต่พวกเขาก็สามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและเป้าหมายของสิ่งที่พวกเราต้องการได้อย่างรวดเร็ว

เรามีความยินดีที่จะร่วมงานกับเวิร์ซเทคอีกครั้งในอนาคต"

William Wesson
ผู้จัดการฝึกสอนงานนอกชายฝั่ง
Pacific Radiance


“หนังสือรับรองคุณภาพการทำงาน

เรารู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณทีมงานเวิร์ซเทคที่ได้ให้การสนับสนุนและทุ่มเทให้กับการจัดแสดงในงาน XXI World Congress for Safety & Health At Work 2017

ทีมงานให้ความร่วมมือด้วยความกระตือรือร้น และทำงานได้อย่างเหนือความคาดหมายอยู่เสมอ ทั้งในด้านการผลิตวิดีโอ จัดพิมพ์โปสเตอร์และโบรชัวร์ ความสำเร็จของการจัดแสดงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากความช่วยเหลือจากคุณ

ทางเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับทีมงานของเวิร์ซเทค เราหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกับเวิร์ซเทคและทีมงานอีกในอนาคต ”

Goh Keng Cheong
ผู้อำนวยการ
การเคหะแห่งชาติสิงคโปร์


“เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำงานร่วมกับทีมงานของเวิร์ซเทคในโปรเจกต์การแปลภาษาหลายต่อหลายโปรเจกต์ ซึ่งรวมถึงการแปลคู่มือแนวทางการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ เราขอขอบคุณทีมงานที่ได้ปฏิบัติงานตามความต้องการของเราและมีความกระตือรือร้นในการทำงานให้เสร็จสิ้นตรงตามเวลาที่กำหนด อีกทั้งยังมีความทุ่มเทให้แก่โปรเจกต์ของเราเป็นอย่างมากอีกด้วย

เราขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับผลงานคุณภาพดี ”

Harry Yew
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ


“เราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือในการจัดทำหนังสือการชดเชยกรณีบาดเจ็บที่เกิดจากการทำงานของเราจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

เราขอแสดงความขอบคุณบริษัทเวิร์ซเทคสำหรับผลงานและบริการอันยอดเยี่ยมในโปรเจกต์นี้ เวิร์ซเทคได้นำเสนอแนวคิดการออกแบบที่หลากหลายให้แก่เรา และคอยให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขเนื้อหางานพิมพ์ตามที่ทางเราได้ร้องขอ ถึงแม้ว่าในขณะนั้นผลงานได้ถูกตีพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ตาม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราขอชื่นชมที่ปรึกษาอาวุโสของเวิร์ซเทคซึ่งก็คือ คุณ Huang Tianyu ผู้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพในการทำงาน ยกตัวอย่างเช่น ก่อนที่เธอจะลางานเป็นเวลานาน คุณ Tianyu ก็ได้มอบหมายให้เพื่อนร่วมงานเข้ามาสานต่องานเดิมเพื่อรับประกันความต่อเนื่องของการส่งมอบการบริการ ในบางครั้งที่คุณ Tianyu เห็นว่างานของเราไม่สามารถดำเนินการได้ เธอก็จะค่อยๆ อธิบายเหตุผลและเสนอทางเลือกอื่นๆ ให้แก่เรา

เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำงานร่วมกับคุณ Tianyu และทีมงาน ”

KWA CHIN BEE
หัวหน้างานการรับแจ้งอุบัติเหตุและบริการลูกค้า
ฝ่ายชดเชยกรณีบาดเจ็บที่เกิดจากการทำงาน
แผนกความปลอดภัยของแรงงาน


"เราขอขอบคุณบริษัทและทีมงานทุกท่านที่ได้ให้บริการออกแบบนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรมราชทัณฑ์ประเทศสิงคโปร์ (SPS) ในปี 2559 จำนวนทั้งสิ้น 3 ฉบับ

ทีมงานของคุณได้ส่งมอบบริการอย่างรวดเร็วไม่ล่าช้าและยังสามารถดำเนินการตามคำร้องขอของ SPS ได้อย่างรวดเร็วน่ายกย่อง หลายครั้งบริษัทเวิร์ซเทคก็ดำเนินการจนเสร็จสิ้นได้เร็วกว่าที่เราคาดการณ์ไว้เสียอีก

เวิร์ซเทคทำงานได้อย่างมีคุณภาพตรงตามความคาดหวังของ SPS โดยผลงานชั้นเยี่ยมที่โดดเด่นได้แก่ การออกแบบการจัดวางหน้ากระดาษ อินโฟกราฟิกส์ที่น่าดึงดูดใจ และบริการพิสูจน์อักษรอย่างมืออาชีพ และในบางครั้ง บริษัทเวิร์ซเทคยังได้ช่วยปรับปรุงคุณภาพของรูปภาพเพื่อช่วยรักษาคุณภาพในภาพรวมของนิตยสารอีกด้วย

SPS หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกับบริษัทเวิร์ซเทคอีกครั้งในปี 2560"

Ong Boon Hwee
กรมราชทัณฑ์ประเทศสิงคโปร์


“การทำงานร่วมกับเวยมินและทีมงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในโครงการ Discover Your Dream เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก ทางทีมงานสามารถตอบโจทย์ความต้องการของเราได้เป็นอย่างดี เราพึงพอใจกับคุณภาพของงานที่ออกมาและการสนับสนุนที่ทีมงานมอบให้เรา”

สเตฟานี แทน
ฝ่ายการตลาดและการปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาตินันยาง


"เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำงานร่วมงานกับเรเน่และทีมงานจากเวิร์ซเทคในการจัดทำรายงานประจำปี
2015/16 เราขอขอบคุณสำหรับความกระตือรือร้นของทีมในการตอบสนองต่อความต้องการของเรา
รวมถึงความทุ่มเทในการเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการและความตั้งใจในการดำเนินการโครงการนี้ให้สำเร็จ

ขอบคุณมากครับ"

จอห์นสัน เซอาห์
รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร
Singapore Land Authority