งานแปลที่ดีไม่ใช่แค่การแทนที่คำและวลีที่อยู่แยกกันเท่านั้น ดังที่เรามักพบในการแปลแบบตรงตัวหรือการแปลด้วยโปรแกรมแปลภาษา แต่สารที่ชัดเจนแม่นยำต่างหากที่สามารถถ่ายทอดความหมายที่แท้จริงของข้อความต้นฉบับเนื่องจากเอกสารที่เขียนไม่ดียังคงปรากฏอยู่ในภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงทำให้การแปลเป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆ พลอยไม่ดีตามไปด้วย การแปลที่ด้อยคุณภาพโดยนักแปลที่ไม่มีประสบการณ์อาจประกอบด้วยข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และข้อผิดพลาดอื่นๆ คงไม่มีบริษัทใดต้องการเอาชื่อเสียงของตนเข้าแลกกับข้อความโฆษณาภาษาอังกฤษที่เขียนไม่ดี แล้วเหตุใดจะต้องเสี่ยงกับปัญหานี้ในภาษาอื่นด้วยเล่า

ภาษาเป็นวิธีการแสดงออกถึงวัฒนธรรม และดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้ที่เข้าใจและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของผู้ฟังเป้าหมายมาทำหน้าที่เสมือนสะพานเชื่อมเพื่อให้แน่ใจว่าเกิดความเข้าใจผิดน้อยที่สุดและเพื่อให้เกิดการพัฒนารากฐานของความเข้าใจและความไว้วางใจร่วมกัน นี่คือเหตุผลของความจำเป็น ที่จะต้องให้นักแปลมืออาชีพของ Verztec ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในภาษา ลักษณะเนื้่อหาและวัฒนธรรม จัดการกับความต้องการด้านการแปลของคุณ

บริษัทข้ามชาติหลายแห่งต้องลงเอยด้วยการที่แบรนด์หรือสโลแกนสินค้าของตนได้รับความเสียหายจากงานแปลที่ด้อยคุณภาพ ตัวอย่างเช่น General Motors ไม่สามารถเข้าใจว่าเหตุใดการแปลแบบตรงตัวของรถรุ่น Nova จึงไปกันไม่ได้กับทวีปละตินอเมริกา เหตุผลที่ชาวละตินอเมริกันไม่ยอมซื้อรถรุ่นนี้เพราะในภาษาสเปน คำว่า "No va" หมายถึง "มันไม่ไป" บริษัทต่างๆ ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างหนักหน่วงเมื่อทำการปรับแคมเปญของตนให้เข้ากับตลาดต่างประเทศอันดับแรก คุณต้องแปลชื่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจไม่มีความหมายหรือสร้างความขุ่นเคืองใจในอีกภาษาหนึ่ง จากนั้น คุณจะต้องกังวลกับสโลแกนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจเปลี่ยนความหมายไปโดยสิ้นเชิงก็ได้ ดังที่คุณจะได้เห็นในตัวอย่างต่อไปนี้

เมื่อ Pepsi-Cola เข้าสู่ตลาดประเทศจีนและเยอรมนี ก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อได้พบว่าสโลแกน "Come Alive With The Pepsi Generation" กลายเป็น "Pepsi brings your ancestors back from the dead" ในภาษาจีนและ "Come out of the grave with Pepsi" ในภาษาเยอรมัน บางครั้งแค่คำคำเดียวในสโลแกนก็อาจเปลี่ยนความหมายทั้งหมดได้ เมื่อปากกา Parker ทำตลาดปากกาลูกลื่นในเม็กซิโก โฆษณาควรจะแปลว่า "ไม่รั่วซึมในกระเป๋าและทำให้คุณขายหน้า" อย่างไรก็ตาม บริษัทเข้าใจผิดคิดว่าคำว่า "embarazar" ในภาษาสเปนหมายถึง ขายหน้า ดังนั้นจึงแปลโฆษณาว่า "ไม่รั่วซึมในกระเป๋าและทำให้คุณตั้งครรภ์" อาจจะฟังดูตลก ถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้ที่สูญเสียเงิน!